• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Thời sự
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công. Ảnh: Minh Hùng
Chiều 26.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
Theo đó, bốn chuyên đề mà Đảng đoàn Quốc hội được giao là:
1. Chiến lược lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hội đồng tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
3. Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
4. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chuyên đề thứ năm mà Đảng đoàn Quốc hội được phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc là tiếp tục hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.
Tại phiên họp, các thành viên đã nghe công bố Nghị quyết số 141-NQ/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội về thành lập Ban Chỉ đạo (27 thành viên) xây dựng các chuyên đề được phân công; nghe và thảo luận về dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận.
Kết luận phiên họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với Văn phòng Đảng đoàn tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung vào những nội dung gồm: Vấn đề hoàn thiện quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; yêu cầu đặt ra đối với từng chuyên đề, vừa đạt những mục tiêu, vừa phát huy sức sáng tạo của từng cơ quan và từng thành viên tham gia Ban Chỉ đạo; về tiến độ; vai trò của Tổ biên tập; các nguyên tắc, chế độ làm việc…
Theo Chủ tịch Quốc hội, bốn chuyên đề này khi đã được làm xong, Đảng đoàn Quốc hội họp cho ý kiến chính thức cuối cùng trước khi trình Ban Chỉ đạo Trung ương.
Sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là các Trưởng Tiểu ban khẩn trương quán triệt tổ chức triển khai các công việc được giao. Các Tiểu ban chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập tổ biên tập để xây dựng các chuyên đề, xác định các nội dung, phân công nhiệm vụ và khẩn trương xây dựng dự thảo đề cương gửi ý kiến Ban Chỉ đạo trước khi soạn thảo...
Trên cơ sở đề cương báo cáo chuyên đề đã được Ban Tổ chức chỉ đạo cho ý kiến, các Tiểu ban chủ động xây dựng chuyên đề theo đề cương từ sớm để đảm bảo chất lượng tốt hơn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên liên quan tập trung khẩn trương triển khai để đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng công việc.
Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/xay-dung-cac-de-an-ve-nha-nuoc-phap-quyen-tu-som-de-dam-bao-chat-luong-946494.ldo