• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THÍCH ĐỦ THỨ
THÍCH ĐỦ THỨ @Giang_Nam
Thời sự
Thủ tướng vừa ký quyết định về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.
Ngày 20.8, Thủ tướng ký quyết định về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Y tế, Thủ tướng quyết định: Chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer với các điều kiện như Quyết định số 39 ngày 29.5.2021 của Thủ tướng Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.
Bộ Y tế tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer theo đúng quy định của pháp luật, để có vaccine sớm nhất có thể, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine.
Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/ap-dung-hinh-thuc-chon-nha-thau-mua-bo-sung-20-trieu-lieu-vaccine-pfizer-944322.ldo