• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THÍCH ĐỦ THỨ
THÍCH ĐỦ THỨ @Giang_Nam
Pháp luật
Công ty từ số vốn điều lệ 5,65 tỷ đồng được nâng lên thành 21,068 tỷ đồng. Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam đã thanh tra, kiểm tra xác định các phiếu thu nộp tiền mua cổ phần đều không có chữ ký của kế toán và thủ quỹ, chỉ có chữ ký của người nộp tiền và người đại diện theo pháp luật cũng chính là người nộp tiền…
Theo đơn thư và hồ sơ gửi đến Tạp chí Tòa án nhân dân của anh Hoàng Trung Hữu và vợ là chị Lê Thanh Huyền, qua xác minh ban đầu, được biết TAND tỉnh Hà Nam đã ra thông báo nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện là chị Lê Thị Thanh Huyền, cư trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Thái Hà số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ, ngày 28/6/2021. Tòa án cũng đã nhận đơn khởi kiện vụ án hành chính, người bị kiện là Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam, yêu cầu Tòa án tuyên hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Cảng Thái Hà do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần thứ 4, ngày 20/1/2021.
Trong hai vụ kiện này đều có chung người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty CP Cảng Thái Hà, trụ sở chính ở đường Lê Công Thành, phường Trần Hưng Đạo, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
Lý do, căn cứ người khởi kiện đưa ra là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2021 có nội dung trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.
Chị Lê Thị Thanh Huyền là cổ đông sở hữu cổ phần có giá trị 1,4 tỷ đồng, chiếm 24,78% vốn điều lệ trong Công ty CP Cảng Thái Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần thứ 3 vào ngày 7/9/2020. Tại thời điểm đó Công ty có vốn điều lệ là 5,65 tỷ đồng, gồm các cổ đông Nguyễn Văn Bình 3,6 tỷ đồng (63,72%), Lê Thị Thanh Huyền 1,4 tỷ đồng (24,78%), Đinh Văn Ninh 450 triệu đồng (7,96%) và Lương Tuấn Anh 200 triệu đồng (3,54%).
Ngày 20/1/2021, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty CP Cảng Thái Hà, số vốn điều lệ được thay đổi lên đến 21,068 tỷ đồng nhưng chị Huyền không biết. Theo Giấy đăng ký kinh doanh mới, chị Huyền từ cổ đông nắm giữ 24,78% cổ phần chỉ còn 6,64 %.
Chị Lê Thị Thanh Huyền cho rằng: Việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty CP cảng Thái Hà lần thứ 4 không hợp pháp vì việc thay đổi vốn điều lệ lên 21,068 tỷ đồng nhưng chưa được thông qua Đại hội đồng cổ đông và việc góp vốn của cổ đông không rõ ràng, minh bạch.
Theo đề nghị của chị Huyền thông qua người đại diện theo ủy quyền, Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam đã tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tăng vốn này và ban hành Thông báo số 757/TB – SKHĐT, ngày 18/5/2021, xác định việc nộp tiền mua cổ phần, tại các phiếu thu (ngày 30/10/2020 số 9,5 tỷ đồng; ngày 24/11/2020 số tiền 2,5 tỷ, ngày 27/11/2020 số tiền 2,5 tỷ đồng, ngày 2/12/2020 số tiền 400 triệu đồng) đều không có chữ ký của kế toán và thủ quỹ (chỉ có chữ ký của người nộp tiền và người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Bình. Tương tự việc góp vốn điều lệ 5,65 tỷ ông Nguyễn Văn Bình nhận chuyển nhượng quyền góp vốn từ cổ đông sáng lập là bà Lý Thị Nhung nhưng thực tế bà Nhung không có tiền nộp vào công ty nhưng vẫn ghi nhận vốn góp để sở hữu cổ phần.
Như vậy, theo Luật Kế toán 2015, những phiếu thu tiền mua cổ phần trên đây không hợp pháp. Điều 16 của Luật Kế toán về nội dung chứng từ kế toán quy định chứng từ kế toán phải có các nội dung như chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán, tức là có chữ ký của kế toán, thủ quỹ mới hợp pháp.
Người khởi kiện cũng chứng minh rằng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Thái Hà số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/6/2021 không hợp pháp. Anh Hoàng Trung Hữu, chồng của chị Lê Thị Thanh Huyền là người từng được vợ uỷ quyền tham gia các cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty CP Cảng Thái Hà có đơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và các quan báo chí với nội dung: “Ngày 20/01/2021 ông Nguyễn Văn Bình đã tự tạo lập nhiều tài liệu họp công ty mà không có mặt tôi nhưng vẫn thể hiện là có mặt tôi để nhằm mục đích nâng vốn điều lệ công ty lên, qua đó tự nâng cao tỉ lệ chiếm hữu cổ phần của ông Bình lên và dành toàn quyền kiểm soát công ty, hạ tỉ lệ sở hữu của vợ tôi từ 24,78 % xuống còn 6,64 %”.
Trong một diễn biến khác, sau khi chị Lê Thanh Huyền có đơn khởi kiện gửi tới TAND tỉnh Hà Nam, có đơn khiếu nại đến Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam để yêu cầu giải quyết các vấn đề sai phạm thì ngày 11/5/2021 thì anh Hoàng Trung Hữu nhận được giấy mời làm việc của Cơ quan CSĐT thị xã Duy Tiên, Hà Nam về nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Bình. Ông Bình tố cáo anh Hữu chiếm đoạt con dấu của Công ty, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…
Anh Hữu khẳng định đây là bịa đặt vô căn cứ và vu khống, nên đã có đơn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đây là vụ việc phức tạp, Tạp chí Tòa án nhân dân sẽ theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin cho bạn đọc.
Nguồn: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/theo-don-thu-ban-doc/vu-tang-von-cong-ty-co-phan-co-dau-hieu-bat-thuong?fbclid=IwAR1Doy_JSisJEdS45i1wJGZNTqA8_VoURhvm6Gjjy9gzXgTlv2Y_wUfPZPE