• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THÍCH ĐỦ THỨ
THÍCH ĐỦ THỨ @Giang_Nam
Kinh doanh
HĐND Tỉnh Thái Nguyên đã "thừa nhận sai" và vừa thống nhất thông qua nghị quyết mới để bãi bỏ 2 nghị quyết số 17 và 25 về dự án chống lũ sông Cầu kết hợp hạ tầng đô thị với tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ do ban hành “không đúng thẩm quyền; tuy nhiên mới đây, Sở Xây dựng Tỉnh Thái Nguyên lại có báo cáo nói rằng không sai?!
Bãi bỏ nghị quyết
Sáng 12/8, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết mới để bãi bỏ 2 nghị quyết số 17 và 25 về dự án chống lũ sông Cầu do ban hành “không đúng thẩm quyền
Nghị quyết số 17 ban hành ngày 12/8/2016 thông qua chủ trương đề xuất Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp với hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Nghị quyết số 25 ban hành ngày 27/10/2017 thông qua đề xuất chuyển dự án thành đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp với hoàn thiện hạ tầng đô thị, với 9 dự án thành phần.
Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu sau nhiều năm thi công vẫn còn ngổn ngang.
Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp với hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu được Tỉnh ủy Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh có báo cáo và HĐND tỉnh chấp thuận thông qua. Dự án được thực hiện theo hình thức PPP với tổng mức đầu từ hơn 18.211 tỷ đồng. Trong đó, các dự án BT là 9.811,61 tỷ đồng (gồm 6 hạng mục trên quy mô đất 150ha) và thực hiện các dự án khác có quy mô 700ha với tổng mức đầu tư khoảng 8.400 tỷ đồng (giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đô thị 2 bên bờ sông) để thu hồi vốn dự án BT.
Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thái Nguyên về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản tại Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2018.
Đối với dự án trên, Thanh tra Chính phủ kết luận HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành nghị quyết số 17, đối với dự án trên 1.500 tỷ đồng là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định pháp luật về đầu tư công và PPP. Và, với quy mô dự án nêu trên, theo luật Đầu tư công, dự án thuộc nhóm A, quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ. Dự án này không nằm trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2021 của tỉnh Thái Nguyên, chưa được bố trí ngân sách nhà nước.
Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khi phê duyệt đề xuất dự án này, các quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều đang trong quá trình thực hiện điều chỉnh hoặc chưa đầy đủ và chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp theo quy định tại Nghị định số 15/52015 của Chính phủ về điều kiện đề xuất dự án.
Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn không rõ ràng, thiếu cơ sở (nghị quyết về vốn đầu tư trung hạn của HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa được thông qua), trách nhiệm này thuộc Sở KH-ĐT, UBND và HĐND tỉnh Thái Nguyên.
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định 2190 phê duyệt đề xuất dự án thuộc nhóm A; quyết định 2635 phê duyệt đề án với 9 dự án khi chưa được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua (chỉ bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên), trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên.
Trong kết luận đã công bố, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên phải rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án này, có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra.
Sở Xây dựng Thái Nguyên "phản pháo"
Sở Xây dựng Thái Nguyên cho rằng: Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 11 Nghị định 15/2015/NĐ-CP không quy định rõ về việc sử dụng vốn nhà nước thực hiện bồi thường GPMB là chỉ cho dự án BT hay cho cả dự án khác. Tại khoản 5, Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP quy định “hợp đồng Xây dựng- chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác…”; tại Điều 5 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT.
Báo cáo 2311/BC/SXD về việc rà soát Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp với hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.
Do tại thời điểm đề xuất thực hiện dự án chưa rõ các quy định về bố trí vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án khác nên đã xác định nguồn vốn nhà nước thực hiện dự án bao gồm cả nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng cho cả dự án khác để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.
Về việc chuyển dự án (nhóm A) thành Đề án (9 dự án nhóm B) Thanh tra Chính phủ cho rằng: Không có quy định về việc chuyển dự án PPP thành đề án PPP cũng như không có quy định về việc phê duyệt đề án PPP gồm có các dự án PPP thành phần. Việc thay đổi khái niệm trong đầu tư để phù hợp với thẩm quyền quyết định là thiếu căn cứ pháp luật. Việc chưa lập và trình thẩm định phê duyệt đề xuất dự án là không phù hợp với quy định Luật Đầu tư công…
Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên: Theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Nghị định 15/2015/NĐ-CP không có quy định về việc chuyển dự án PPP thành đề án PPP cũng như không có quy định về việc phê duyệt Đề án PPP gồm có các dự án PPP thành phần. Tuy nhiên việc UBND tỉnh xây dựng Đề án hoặc Chương trình làm cơ sở để xác định các dự án sẽ đầu tư theo hình thức PPP là có cơ sở. Sau khi Đề án được phê duyệt đã xác định được 9 dự án để đầu tư theo hình thức PPP và triển khai các thủ tục tiếp theo.
Về nội dung thẩm định phương án tài chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên xác nhận các nội dung phản ánh trong Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ là đúng theo thực tế của dự án. Tuy nhiên, sở này cũng cho biết: từ ngày 6/12/2017 UBND tỉnh đã có Văn bản số 5517/UBND-QHXD về chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 9 dự án thuộc Đề án trong đó bao gồm cả nội dung rà soát các quỹ đất thực hiện dự án khác. Đến ngày 28/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP, tỉnh Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện.
Có thể thấy qua Báo cáo số 2311/BC-SXD của Sở Xây dựng ngày 27/7/2021: Việc vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật và cách vận dụng chưa rõ, dễ gây hiểu khác nhau về cùng một vấn đề. Qua đó dẫn đến việc cơ quan chức năng tại địa phương cho rằng nhiều nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên là chưa chính xác?
Tuy nhiên, một điều khó hiểu là vì sao những khúc mắc, thậm chí hiểu để vận dụng và thanh tra trái ngược như trên lại không (hoặc chưa) được thể hiện (bằng giải trình, đối thoại của cơ quan chức năng địa phương) hay tiếp thu sau khi Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ có bản dự thảo kết luận mà phải chờ đến khi có Kết luận Thanh tra chính thức được công bố mới lên tiếng?
Phải chăng có điều gì đó chưa được rõ ràng, minh bạch ở đây? Liệu có còn dự án nào Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ sau rà soát cho thấy sự khác biệt như này?
Tầm nhìn sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc ở những bài viết tiếp sau...
Nguồn: https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/thai-nguyen-hdnd-nhan-sai-so-xay-dung-van-phan-phao-ket-luan-cua-thanh-tra-chinh-phu-106842.html