• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Nhiều gói thầu sửa chữa 16 hồ chứa bị huỷ kết quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình yêu cầu "truy" trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.
Làm rõ trách nhiệm và biện pháp xử lý cán bộ
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc lựa chọn nhà thầu số 15, gói thầu số 15 tiểu dự án số 3, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hoà Bình.
Nhiều gói thầu sửa chữa 16 hồ chứa bị huỷ, Hoà Bình yêu cầu "truy" trách nhiệm cán bộ
Theo đó, Chủ tịch tỉnh Hoà Bình giao đơn vị này làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đề xuất biện pháp xử lý trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14 Thi công sửa chữa nâng cấp 16 hồ chứa thuộc tiểu dự án 3 (C1-HB-GD3-W1) và gói thầu số 15 Thi công xử lý mối, khoan phụt và thiết bị cho 16 hồ thuộc tiểu dự án 03 (C1-HB-GD3-W2), dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của nhà tài trợ. Nội dung này báo cáo chủ tịch tỉnh trước ngày 25/3.
Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn xin ý kiến Ban quản lý trung ương về các dự án thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng thế giới về việc lựa chọn nhà thầu và việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng đối với gói thầu 14-Thi công sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa thuộc tiểu dự án 3 (C1-HB-GD3-W1), dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập.
"Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các vi phạm trong đấu thầu của Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc triển khai thực hiện dự án, bố trí nguồn vốn trong trường hợp dự án có các khối lượng công việc không được nhà tài trợ chấp thuận thanh toán bằng nguồn vốn ODA theo quy định", văn bản viết.
Huỷ kết quả đấu thầu vì năng lực nhà thầu không phù hợp
Trước đó, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT) tỉnh Hòa Bình xác nhận, gói thầu số 15 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập W8 vừa bị hủy bỏ để đấu lại.
Theo tìm hiểu của PV, gói thầu số 15 "Thi công xử lý mối, khoan phụt và thiết bị cho 16 hồ thuộc tiểu dự án 03 (C1 - HB - GD3 - W2) của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập W8" phát hành hồ sơ theo hình thức đấu thầu qua mạng hồi cuối năm 2021.
Quá trình thẩm định hồ sơ, có hai nhà thầu đáp ứng được yêu cầu gồm:
Liên danh thứ nhất: Công ty CP Phát triển Công nghệ và Xây dựng - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phương Nam - Công ty TNHH Diệt mối và khử trùng Hà Nội. Liên danh thứ 2: Công ty CP Xây dựng Thủy lợi và Thương mại Thăng Long - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long - Công ty CP Công nghệ Sinh thái Việt.
Được biết, gói thầu số 14 có giá trị trúng thầu (theo quyết định số 289 ngày 26/11/2021) hơn 135 tỉ đồng với nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn; Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần. Thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng.
Còn gói thầu số 15, theo quyết định tháng 11/2021, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Phát triển Công nghệ và Xây dựng - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phương Nam - Công ty TNHH Diệt mối và khử trùng Hà Nội. Giá trúng 24 tỉ đồng.
2 gói thầu này do ông Trần Văn Vượng, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT tỉnh Hòa Bình phụ trách.
Sau khi tổ chức đấu thầu, Liên danh thứ nhất do Công ty CP Phát triển Công nghệ và Xây dựng (địa chỉ: số 103/B1, ngõ 203, Chùa Bộc, Hà Nội) đại diện được lựa chọn với giá trúng thầu 24 tỉ đồng. Thời gian thực hiện 7 tháng.
Tuy nhiên, trước các nghi vấn gian lận, Ngân hàng Thế giới (WB) đã vào cuộc và có ý kiến đến Bộ NN&PTNT.
Sau đó, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi của Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Ngân hàng Thế giới có yêu cầu không trao hợp đồng và hủy thầu gói thầu số 15. Bên cạnh đó, WB cũng yêu cầu đơn vị Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lại.
Trước các yêu cầu trên, mới đây, Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT tỉnh Hòa Bình ban hành các quyết định về việc hủy thầu. Bất ngờ hơn, lý do hủy thầu được đưa ra là bởi... cả hai liên danh đều không đáp ứng được năng lực theo yêu cầu.
Cụ thể, Liên danh thứ nhất với lý do: Không đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự đối với thành viên trong liên danh là Công ty Diệt mối và khử trùng Hà Nội.
Liên danh thầu thứ hai với lý do: Không đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực tài chính cho các hợp đồng hiện tại đối với thành viên trong Liên danh là Công ty Thăng Long và kinh nghiệm trong thực hiện hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự đối với thành viên trong Liên danh là Công ty Thăng Long.
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hoa-binh-truy-trach-nhiem-can-bo-trong-dau-thau-sua-chua-16-ho-chua-d546369.html