• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Sau gói thầu "xử lý mối" 24 tỉ đồng bị hủy kết quả, thêm một gói thầu khác trị giá 135 tỉ đồng thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tại Hòa Bình (vay vốn Ngân hàng thế giới - WB) vừa bị cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ.
Về việc lựa chọn nhà thầu gói thấu số 14 và gói thầu số 15 tiểu dự án số 3, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình chưa phù hợp với các của pháp luật. Ảnh: CTV.
Ngày 18.3, Báo Lao Động có bài viết WB vào cuộc, gói thầu "xử lý mối" 24 tỉ ở Hòa Bình bị hủy, buộc đấu lại nêu rõ quá trình gói thầu số 15, thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tại tỉnh Hòa Bình (vay vốn Ngân hàng thế giới - WB) bị hủy bỏ và buộc phải đấu thầu lại.
Liên quan đến nội dung trên, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản số 397/UBND-KTTH khẳng định đơn vị Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT) sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các vi phạm trong đấu thầu của dự án này.
Bên cạnh đó, Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dự án và tự chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn trong trường hợp dự án có các khối lượng công việc không được Nhà tài trợ chấp thuận thanh toán bằng nguồn vốn ODA theo quy định.
Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm, văn bản nêu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo trước ngày 25.3.
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình.
Đặc biệt cũng tại văn bản này, bên cạnh gói thầu số 15, một gói thầu khác cũng được đề cập là gói số 14 "Thi công sửa chữa nâng cấp 16 hồ chứa (C1-HB-GD3-W1)".
Đây là gói thầu được kết luận là "chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của nhà tài trợ".
Chủ tịch Hòa Bình yêu cầu Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT báo cáo, xin ý kiến Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (Bộ NN&PTNT), Ngân hàng Thế giới về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng đối với gói thầu kể trên.
Theo tìm hiểu, gói thầu số 14 có giá trị trúng thầu (theo quyết định số 289 ngày 26.11.2021) hơn 135 tỉ đồng với nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn; Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần. Thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng.
Còn gói thầu số 15, theo quyết định tháng 11.2021, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Phát triển Công nghệ và Xây dựng - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phương Nam - Công ty TNHH Diệt mối và khử trùng Hà Nội. Giá trúng 24 tỉ đồng.
Được biết, cả 2 gói thầu này đều do ông Trần Văn Vượng - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT tỉnh Hòa Bình phụ trách.
Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/hoa-binh-lo-them-goi-thau-135-ti-sua-chua-ho-chua-sai-quy-dinh-1024976.ldo