• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Nhiều gói thầu của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời triển khai trong thời gian qua đều có tỷ lệ tiết kiệm siêu nhỏ, không đáng kể
Hoạt động bốc xúc vận chuyển trên khai trường Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời tại Lào Cai
Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), có trụ sở tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Tháng 12/2021, ông Nguyễn Tam Tính - Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Thi công khoan, bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2022 - 2025. Gói thầu có giá 1.585.368.481.490 VND (Một nghìn năm trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm sáu tám triệu, bốn trăm tám mươi mốt nghìn, bốn trăm chín mươi đồng), triển khai theo hình thức đấu thầu qua mạng.
Theo Quyết định phê duyệt nhà thầu ông Tính ký, Liên danh Tổng Công ty Khoáng sản TKV, Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ TKV và Công ty CP Xuất nhập khẩu máy Việt Nam đã trúng gói thầu trên với giá 1.584.906.075.461 VND (Một nghìn năm trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm linh sáu triệu, không trăm bẩy mươi lắm nghìn, bốn trăm sáu mươi mốt đồng).
Như vậy, với gói thầu hơn 1.500 tỷ đồng, qua đấu thầu rộng rãi, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời chỉ tiết kiệm được hơn 460 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức siêu nhỏ là 0,029%.
Trước đó, vào tháng 12/2020, ở Gói thầu số 01: Thi công khoan, xúc, gạt, vận chuyển đất đá, quặng và duy tu, sửa chữa đường mỏ cũng do Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời làm chủ đầu tư, Liên danh Tổng Công ty Khoáng sản TKV và Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ TKV và Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam lại trúng thầu sát giá.
Trong khi giá dự toán Công ty đưa ra là 185.820.951.000 VND (Một trăm tám mươi năm tỷ, tám trăm hai mươi triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn) thì giá trúng thầu là 185.697.955.861 VND (Một trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm chín bẩy triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi mốt đồng). Với gói thầu gần 186 tỷ đồng, qua đấu thầu rộng rãi, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời chỉ tiết kiệm được 123 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,06%.
Hay như gói thầu số 02: Thi công bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá quặng một phần khối lượng năm 2020, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời mời thầu với giá dự toán 43.776.277.323 VND (Bốn mươi ba tỷ, bẩy trăm bẩy mươi sáu triệu, hai trăm bẩy mươi bẩy nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng), Tổng Công ty Khoáng sản TKV được chỉ định trúng thầu với giá 42.681.870.390 VND (Bốn mươi hai tỷ, sáu trăm tám mốt triệu, tám trăm bẩy mươi nghìn, ba trăm chín mươi đồng), giảm hơn 1 tỷ đồng cho gói thầu hơn 43 tỷ đồng.
Với tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, chưa đảm bảo hiệu quả tại nhiều gói thầu của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời, đề nghị lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đấu thầu tại đơn vị này, khi phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm để hoạt động đấu thầu thực sự đem lại hiệu quả kinh tế.
Nguồn: https://nongnghiep.vn/goi-thau-1500-ty-chi-tiet-kiem-460-trieu-dong-d317391.html