• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Gói thầu CW06 “Cung cấp thiết bị, lắp đặt và thi công xây dựng trạm bơm Nguyệt Đức” do Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO) làm chủ đầu tư bị khiếu nại không tuân thủ quy định pháp luật, dẫn đến không đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.
Khu vực Gói thầu CW06 “Cung cấp thiết bị, lắp đặt và thi công xây dựng trạm bơm Nguyệt Đức” sẽ được triển khai.
Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của một thành viên (đơn vị đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu và dự lễ mở thầu ngày 21/10/2021 Gói thầu CW06) phản ánh, Gói thầu CW06 không tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình đánh giá và lựa chọn nhà thầu.
Nhà thầu này cho biết, đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến VPMO về tính hợp lệ “Thư giảm giá” của nhà thầu liên danh Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương – Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương (LILAMA – HAPUMA - HAIDUONG XLTL) không thực hiện đúng theo yêu cầu của HSMT, nhưng VPMO vẫn kết luận “Thư giảm giá” của nhà thầu liên danh LILAMA-HAPUMA- HAIDUONG XLTL là lỗi nhỏ và hợp lệ.
Cụ thể, tại lễ mở thầu có 04 nhà thầu đề xuất giảm giá, trong đó 03 nhà thầu có đề xuất giảm giá nằm trong Thư dự thầu như quy định, chỉ riêng nhà thầu LILAMA – HAPUMA - HAIDUONG XLTL không thực hiện đúng quy định trong Thư dự thầu mà có “Thư giảm giá” để tách riêng trong một bì thư.
Việc giảm giá được quy định trong Thư dự thầu là một nội dung mà các nhà thầu phải cân nhắc rất kỹ trước khi phát hành Thư dự thầu, nhưng nhà thầu LILAMA – HAPUMA - HAIDUONG XLTL đã sử dụng “Thư giảm giá” riêng để thay thế một phần nội dung Thư dự thầu, như vậy là trái với quy định tại ITB.13.1 của Hồ sơ mời thầu.
Việc tất cả các nhà thầu phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn trong Hồ sơ mời thầu để lập Hồ sơ dự thầu là điều kiện bắt buộc nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các nhà thầu. Nếu một nhà thầu có “Thư giảm giá” nộp riêng, không nằm trong nội dung của Thư dự thầu và không đúng với quy định về lập Thư dự thầu được chấp thuận thì sẽ tạo ra sự không công bằng cho các nhà thầu đã tuân thủ đúng quy định về chiết khấu/giảm giá trong Thư dự thầu.
Đại diện nhà thầu cũng đặt câu hỏi: Trong trường hợp “Thư giảm giá” của nhà thầu liên danh LILAMA-HAPUMA-HAIDUONG XLTL là hợp lệ thì giá sau giảm giá của liên danh này khoảng 398,94 tỷ, tuy nhiên, giá trúng thầu là 409,94 tỷ (chênh lệch tăng 11 tỷ VND). Điều này có rất nhiều nghi vấn nên cần phải xem lại quá trình cân bằng giá của chủ đầu tư?... Trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh LILAMA – HAPUMA - HAIDUONG XLTL đã thiếu 5 bản phôtô “Thư giảm giá”, việc thiếu này liệu có thể cấu thành hành vi gian lận hoặc thông thầu?
Ngoài ra, theo hướng dẫn tại mục ITB. 40, sau khi có kết quả đấu thầu thì chủ đầu tư phải thông báo cho các nhà thầu về kết quả đấu thầu và lý do bị loại. Đồng thời phải đăng tải trực tuyến trên mạng đấu thầu về: Tên của từng nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu; giá dự thầu như đã đọc công khai tại Lễ mở thầu; tên và giá đánh giá của từng hồ sơ dự thầu đã được đánh giá; tên của các nhà thầu bị loại hồ sơ và lý do bị loại; tên của nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu, cũng như thời gian thực hiện hợp đồng và tóm tắt phạm vi hợp đồng được trao.
Tuy nhiên, ngày 28/02/2022, nhiều cơ quan báo chí đã đăng thông báo về kết quả đấu thầu Gói thầu CW06 mặc dù các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu trên vẫn chưa nhận được thông báo kết quả đấu thầu từ chủ đầu tư.
Được biết, đại diện nhà thầu này cũng đã gửi nhiều đơn kiến nghị với cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xem xét lại các vấn đề trên, cũng như kiểm tra lại năng lực của từng thành viên nhà thầu liên danh LILAMA – HAPUMA - HAIDUONG XLTL. Qua đó làm rõ vấn đề, nhằm đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng giữa các nhà thầu.
Để thông tin được khách quan, minh bạch, Báo điện tử Xây dựng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ vấn đề trên.
Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-goi-thau-cw06-co-tuan-thu-dung-theo-quy-dinh-phap-luat-327849.html