• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đời sống - Xã hội
Quá trình thanh tra đột xuất tại Học viện Quản lý giáo dục (Học viện), ngoài việc kiến nghị xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Học viện để xảy ra sai phạm, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo còn kiến nghị nhiều biện pháp xử lý nhằm chấn chỉnh công tác quản lý và khắc phục hậu quả của Học viện, đồng thời yêu cầu nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc đôn đốc, chấn chỉnh…
Học viện Quản lý giáo dục bị kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách số tiền gần 7,3 tỷ đồng do chi sai nguồn.
Đáng chú ý, về công tác quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra sai phạm tại Học viện do chi sai nguồn theo Thông báo kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2019 với số tiền gần 7,3 tỷ đồng đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó là việc yêu cầu rà soát 124 lượt giảng viên để xác định rõ số người không giảng dạy đủ số tiết chuẩn hoặc không đứng lớp theo quy định để thực hiện truy thu nộp ngân sách hoặc khấu trừ đối với những trường hợp chi không đúng quy định.
Rà soát số tiền chi không đúng quy định đối với một số giảng viên được chi giờ giảng sau đại học chưa bảo đảm định mức giờ chuẩn (số tiền 191,5 triệu đồng) theo Thông báo của Kiểm toán Nhà nước (năm 2020). Báo cáo Bộ trưởng việc tiếp nhận khoản viện trợ số tiền 121.150 bảng Anh từ Đại học QUB theo đúng quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC và quy định liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí.
Tiếp đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Học viện ban hành Nghị quyết về kế hoạch tài chính năm theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học.
Ban hành quy chế quản lý tài chính theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học; ban hành văn bản quy định các khoản thu dịch vụ tuyển sinh, bổ túc kiến thức sau đại học, liên kết bồi dưỡng, cho thuê tài sản, dịch vụ khác,… bảo đảm có căn cứ pháp lý cho khoản thu, dự toán khoản thu, nội dung chi; ban hành quy định của Học viện theo Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC; ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm trong kỳ thanh tra theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và thông báo xét duyệt ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chấm dứt việc ban hành tờ trình, hợp đồng, thông báo, biên bản liên quan các khoản thu ngoài học phí, lệ phí không có căn cứ cho khoản thu, dự toán khoản thu, nội dung chi. Khẩn trương phê duyệt quyết toán 4 dự án đã được ủy quyền, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Bộ thẩm tra phê duyệt quyết toán 4 dự án còn tồn đọng. Nghiêm túc thực hiện các báo cáo định kỳ về giám sát đầu tư, tình hình đấu thầu, tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định…
Về mặt tổ chức bộ máy, nhân sự của Học viện, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: Rà soát, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước để ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản về tổ chức, nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; quy chế tổ chức và hoạt động; quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên; quy định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đơn vị; quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm để khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Đặc biệt, đối với vấn đề nhân sự, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Học viện thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm đối với 8 trường hợp nhằm xem xét, tuyển dụng lại để đảm bảo quyền lợi của các nhân sự vì trước khi được tuyển dụng về Học viện, các nhân sự đã là viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập khác.
Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu Học viện thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 2 Phó Chánh văn phòng của Học viện…
Thông báo Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ việc giao Thanh tra Bộ chủ trì việc theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả và báo cáo lãnh đạo Bộ việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra đối với Học viện.
Bên cạnh đó, giao các đơn vị trực thuộc như: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, rà soát, kiểm tra và đôn đốc đối với những vấn đề liên quan.
Đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các Cơ sở Giáo dục Đại học theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Cơ sở Giáo dục Đại học; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ khi để xảy ra hạn chế, thiếu sót, sai phạm của cơ sở liên quan đến việc thiếu đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở.
Nguồn: http://daidoanket.vn/sai-pham-tai-hoc-vien-quan-ly-giao-duc-chi-sai-gan-73-ty-dong-bi-kien-nghi-thu-hoi-5680057.html