• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm phát hiện tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ khi quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2020 tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ khi quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Nhà hàng Thủy Tạ tại Công viên Đầm Sen (Ảnh: damsenpark.vn)
Kiểm toán nhà nước đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm phát hiện trong quá trình kiểm toán, cụ thể như sau:
Chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chậm nộp lợi nhuận còn lại về Tổng công ty.
Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xác định lợi thế kinh doanh không đúng quy định, do tính toán chi phí quảng cáo chưa đầy đủ làm giảm giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/6/2014 khi cổ phần hóa doanh nghiệp mà kết quả kiểm toán đã nêu ở trên.
Không truy thu tiền thuê đất theo quy định đối với giai đoạn từ 01/1/2006 đến 30/6/2014, không điều chỉnh lại tiền thuê đất phải nộp khi kiểm tra quyết toán thuế tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, dẫn tới xác định thiếu tiền thuê đất phải nộp 130.634 triệu đồng đối với khu đất Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh làm Công viên Đầm Sen (số tiền này cũng đã tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và thu hồi lại một phần khi phát hànhcổ phiếu).
Không thu tiền thuê đất theo chính sách và giá đất hiện hành đối với giai đoạn từ 01/7/2014 đến 31/12/2019, dẫn tới xác định thiếu tiền thuê đất phải nộp là 209.413,5 triệu đồng (trong đó tiền thuê đất trong giai đoạn từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/12/2019 Đoàn kiểm toán tạm tính theo giá đất trong Bảng giá đất, tỷ lệ % thu tiền thuê đất hàng năm và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND Thành phố ban hành).
Chỉ đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người tham mưu, người ký Thông báo số 2987/TB-CT ngày 19/02/2020 điều chỉnh lại Thông báo số 5155/TB-CT ngày 5/5/2016 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại khu đất số 03 Hòa Bình, P.3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (Công viên Đầm Sen), trong đó đã điều chỉnh lại đơn giá thuê đất giai đoạn từ 01/7/2014 đến 16/5/2016 theo mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 4094/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Quyết định số 4094/QĐ-UBND không điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất đã xác định tại Quyết định số 631/QĐ- UBND ngày 9/2/2012 của UBND Thành phố và UBND Thành phố chỉ giao nhiệm vụ cho Cục Thuế truy thu tiền thuê đất (nếu có) theo mục đích sử dụng đất nêu trong quyết định này của Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ, do đó không có hiệu lực hồi tố với giai đoạn trước ngày 17/5/2016, dẫn tới nguy cơ xác định sai tiền thuê đất phải nộp NSNN giai đoạn từ 1/7/2014 đến 16/5/2017 với số tiền lớn nếu Đoàn kiểm toán không kịp thời phát hiện.
Và việc chậm ký hợp đồng thuê đất sau khi UBND Thành phố đã ban hành quyết định cho thuê đất, chậm tham mưu ban hành giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo quy định hiện hành, làm chậm nộp NSNN hàng trăm tỷ đồng tiền thuê đất và gây khó khăn, dẫn tới chậm trễ trong việc quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
Nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nhieu-sai-pham-trong-co-phan-hoa-cong-ty-tnhh-mtv-dich-vu-du-lich-phu-tho-d26869.html