• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Gia đình - Sức khỏe
Tính sơ bộ từ năm 2020 đến nay, Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã được ông Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương ký quyết định lựa chọn cung cấp 02 loại thuốc phục vụ công tác chống lao với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.
Điều đáng nhấn mạnh là, trong năm 2021 giá 02 loại thuốc này được Bệnh viện Phổi Trung ương lập dự toán với giá khá cao, so với năm 2020 thì tổng chênh lệch lên đến hàng chục tỷ đồng. Từ dấu hiệu tội phạm, những vụ án xảy ra trong ngành y thời gian qua đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi ngờ trước giá dự toán, giá dự thầu, dòng tiền và các tờ trình của ông Nguyễn Viết Nhung - người đứng đầu Bệnh viện Phổi Trung ương.
Cụ thể như tại gói “Cung cấp thuốc chống lao năm 2021”, theo Quyết định số 774/QĐ-BVPTƯ do ông Nguyễn Viết Nhung ký thì Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà cung cấp 26.220.100 viên thuốc Turbe (Hoạt chất: Rifampicin+Isoniazid; Nồng độ, hàm lượng: 150mg+100mg; Nhóm 4; Số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu: VD-20146-13) với giá 1.748 đồng/viên, thành tiền là 45.832.734.800 đồng; Đồng thời cung cấp 12.687.200 viên thuốc Turbezid (Hoạt chất: Rifampicin+Isoniazid+Pyrazinamid; Nồng độ, hàm lượng: 150mg+75mg+400mg; Số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu: VD-26915-17) với giá 2.798 đồng/viên, thành tiền là 35.498.785.600 đồng. Tổng giá trị 02 loại thuốc là 81.331.520.400 đồng.
Và mới đây nhất, tại gói “Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023”, ông Nguyễn Viết Nhung đã ký Quyết định số 1323/QĐ-BVPTƯ phê duyệt Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà cung cấp 88.072.646 viên thuốc Turbe như trên với giá 1.748 đồng/viên, thành tiền là 153.950.985.208 đồng; Cung cấp 44.935.502 viên thuốc Turbezid như trên với giá 2.798 đồng/viên, thành tiền là 125.729.534.596 đồng. Tổng giá trị 02 loại thuốc là 281.364.115.604 đồng.
Như đã nói, năm 2020 trở về trước, 02 loại thuốc này có giá rẻ hơn. Cụ thể, thuốc Turbe có giá 1.600 đồng/viên, theo dự toán thì năm 2021 đã tăng giá thành 1.748 đồng/viên. Theo Quyết định số 774/BVPTƯ và Quyết định số 1323/QĐ-BVPTƯ thì Bệnh viện Phổi Trung ương mua 114.292.746 viên, tổng giá trị thành tiền là 199.783.720.008 đồng. So với giá 1.600 đồng như trước thì con số thành tiền này chỉ là khoảng 182.868.393.600 đồng, tức giá dự toán năm 2021 đã cho chênh lệch khoảng 16.915.326.408 đồng; Còn loại thuốc thứ 2 là Turbezid, giá năm 2020 trở về trước chỉ là 2.600 đồng/viên, theo dự toán năm 2021 đã tăng lên 2.798 đồng/viên. Theo Quyết định số 774/BVPTƯ và Quyết định số 1323/QĐ-BVPTƯ thì Bệnh viện Phổi Trung ương mua 57.622.702 viên, tổng thành tiền là 161.228.320.196 đồng. So với giá 2.600 đồng như trước thì con số thành tiền chỉ là khoảng 149.819.025.200 đồng, tức giá dự toán năm 2021 đã cho chênh lệch khoảng 11.409.294.996 đồng.
Năm 2021, thuốc Turbe tăng giá thành 1.748 đồng và Turbezid có giá 2.798 đồng
Như vậy, chỉ 02 loại thuốc, cùng sản xuất tại Việt Nam, năm trước năm sau đã cho chênh lệch khoảng 28.000.000.000 đồng. Vì sao lại có sự chênh lệch như vậy? Có một hiện tượng đáng bàn là giá dự toán cao dẫn đến giá dự thầu cao? Được biết, tại gói “Cung cấp thuốc chống lao năm 2021”, ngày 04/6/2021 Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương có Tờ trình số 1293/BVPTƯ về việc xin phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao năm 2021 và ngày 15/06/2021 có Văn bản số 1387/BVPTƯ về việc điều chỉnh giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 21/06 ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ Trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3010/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó xác định giá gói thầu là 110.244.537.000 đồng; Còn tại gói “Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023”, ông Nguyễn Trường Sơn đã xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương tại Tờ trình số 2035/BVPTƯ ngày 27/8/2021, Văn bản số 2167/BVPTƯ ngày 10/9/2021 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương để ban hành Quyết định số 4588/QĐ-BYT ngày 29/09/2021 trong đó xác định giá gói thầu là 412.801.771.944 đồng.
Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký trên cơ sở các từ trình của Bệnh viện Phổi Trung ương
Còn ở một diễn biến khác trước đó, tại gói “Cung cấp thuốc chống lao lần 1 năm 2020”, căn cứ vào văn bản số 138/BVPTƯ-DAPCL ngày 20/01/2020, tờ trình số 224/TTr-BVPTƯ ngày 07/02/2020 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, ngày 03/03/2020 ông Nguyễn Trường Sơn đã ký Quyết định số 714/QD-BYT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó xác định giá gói thầu là 23.679.132.150 đồng. Cuối cùng thì, ngày 08/04/2020 ông Nguyễn Viết Nhung đã ký Quyết định số 400/QĐ-BVPTƯ phê duyệt Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm trúng thầu với 04 loại thuốc, tổng giá trị trúng là 23.679.132.150 đồng. Trong đó Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà thực hiện với giá trị 16.470.480.000 đồng;
Tiếp sau đó, ông Nguyễn Trường Sơn cũng đã căn cứ vào tờ trình số 481/BVPTƯ ngày 10/3/2020, văn bản số 519/BVPTƯ ngày 16/3/2020 của Bệnh viện Phổi Trung ương để ký Quyết định số 1436/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói “Cung cấp thuốc chống lao lần 2 năm 2020” và lần này giá gói thầu được xác định là 69.999.754.130 đồng. Cũng như lần trước, ngày 13/05/2020 ông Nguyễn Viết Nhung đã ký Quyết định số 492/QĐ-BVPTƯ phê duyệt 04 nhà thầu trúng, trong đó Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà thực hiện cung cấp 02 loại thuốc với giá 46.944.200.000 đồng.
Còn tại lần thứ 3, căn cứ vào tờ trình số 2211/TTr-BVPTƯ ngày 02/10/2020, công văn số 2283/BVPTƯ ngày 09/10/2020 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương về việc giải trình kế khoạch đấu thầu mua thuốc chống lao lần 3 năm 2020, ngày 19/10/2020 ông Nguyễn Trường Sơn đã ký Quyết định số 4344/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch và lần này gói thầu có tổng giá trị kế hoạch là 83.799.895.200 đồng. Vẫn là những nhà thầu quen thuộc, theo Quyết định số 1305/QĐ-BVPTƯ thì Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà thực hiện gói thầu với giá trị là 58.088.160.000 đồng.
Vậy, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã căn cứ vào đâu để lập dự toán cho 02 loại thuốc nêu trên? Vai trò của Giám đốc Bệnh viện và người có thẩm quyền tại những gói thầu nêu trên ra sao? Để thông tin đến bạn đọc được khách quan, đa chiều, phóng viên đã có liên hệ với Bệnh viện Phổi Trung ương nhưng không nhận được hồi âm!
Thương hiệu và Pháp luật tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này!
Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà có địa chỉ tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), do ông Dương Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Dương làm Tổng Giám đốc. Theo báo cáo thường niên năm 2020 thì Công ty có doanh thu thuần là 1.006.807.715.815 đồng, lợi nhuận là 45.466.629.672. Và theo đánh giá của Hội đồng quản trị, có nhiều sản phẩm đang mang lại lợi nhuận đáng kể từ đại dịch Covid-19.
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/soi-dong-tien-tram-ty-chay-tu-benh-vien-phoi-tw-vao-cong-ty-co-phan-duoc-pham-nam-ha-d49932.html