• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Đời sống - Xã hội
DIỄN ĐÀN ĐỒNG HÀNH
Thứ bảy, ngày 25/12/2021 | 16:05 (GMT+7)Ngoài phí sử dụng đường bộ, phí cấp căn cước công dân, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục được giảm từ 1/1/2022.
Bộ Tài chính chiều nay cho biết đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Thông tư này có hiệu lực kể từ 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Phí sử dụng đường bộ đối với ô tô vận tải kinh doanh và 36 loại phí, lệ phí khác được giảm từ 1/1/2022. Ảnh minh hoạ

Theo đó, có 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10-50% so với quy định hiện hành, gồm: Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; Phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải; Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB; Phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; Lệ phí cấp căn cước công dân…
Đây là những loại phí, lệ phí đã được giảm trong năm 2021 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tuy nhiên, trong danh mục giảm phí, lệ phí 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm.
Cụ thể: Giảm 50% đối với Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; Giảm 50% Phí trình báo đường thủy nội địa; Giảm 20% đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất.
Thông tư cũng quy định rõ cách tính phí đối với phí sử dụng đường bộ quy định tại Số thứ tự 28 và phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Số thứ tự 36 trong Biểu nêu tại Thông tư 120/2021/TT-BTC.
Cụ thể, đối với phí sử dụng đường bộ sẽ được tính theo từng trường hợp như sau:
Trường hợp xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại Thông tư này tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải.
Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.
Từ ngày 1/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư 120/2021/TT-BTC sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.
Nguồn: Giao thông