• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Công ty TNHH một thành viên tư vấn Nam Bình liên tiếp trúng các gói thầu có giá trị lớn tại huyện Bắc Quang, thời gian thực hiện hợp đồng trùng nhau, doanh thu của Công ty có dấu hiệu không đáp ứng hồ sơ mời thầu (HSMT) nhưng vẫn được lựa chọn. Điều này khiến dư luận hoài nghi có dấu hiệu gian lận, thông đồng trong công tác đấu thầu tại các gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư.
Ông Trần Văn Phẳng - Giám đốc ký quyết định số 359/QĐ-BQL lựa chọn Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình.

Đáng chú ý nhất là gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình, thuộc dự án Nâng cấp, Cải tạo tuyến đường Vĩnh Tuy - Vĩnh Hảo - Tiên Kiều - Việt Hồng đoạn Km15+800m đến Km21+150, giá gói thầu 13.159.192.384 VND (Mười ba tỷ một trăm năm mươi chín triệu một trăm chín mươi hai nghìn ba trăm tám mươi bốn đồng chẵn). Ngày 25/8/2021, đại diện chủ đầu tư là ông Trần Văn Phẳng - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang ký quyết định số 359/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn Nam Bình, giá trúng thầu 13.103.660.790 VND, tiết kiệm cho ngân sách 55.531.594 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày.
Theo hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu 20.000.000.000 VND.

Quá trình tổ chức đấu thầu công khai với hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo như hồ sơ mời thầu doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh yêu cầu: Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 20.000.000.000 VND(4), trong vòng 3(5) năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó.
Doanh thu Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình trong vòng 3 năm gần đây.

Tuy nhiên, theo như phản ánh, doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn Nam Bình, mã số thuế: 5100324536, trong vòng 3 năm gần đây (2018-2019-2020) chỉ đạt mức “Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng: 13.175.442.404 VND. Như vậy, rõ ràng Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình có dấu hiệu không đủ điều kiện dự thầu và trúng thầu.

Có dấu hiệu “ưu ái” cho nhà thầu

Ngày 24/09/2021, ông Trần Văn Phẳng - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang ký quyết định số 501/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường bê tông từ QL2 tổ đi thôn Cầu Ham thị trấn Việt Quang. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình, giá trúng thầu 4.515.794.226 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Cùng ngày 24/09/2021, ông Trần Văn Phẳng - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang tiếp tục ký quyết định số 502/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi nguồn Lùng Tèo 2, thôn Đoàn Kết, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình, giá trúng thầu 4.451.408.786 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Tiếp tục, ngày 05/10/2021, ông Trần Văn Phẳng - Giám đốc ký quyết định số 520/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn Gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Huệ, Thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình, giá trúng thầu 3.317.263.210 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Còn nữa, ngày 07/10/2021 ông Trần Văn Phẳng - Giám đốc ký quyết định số 534/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn Gói thầu số 03 thi công xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Đồng Tiến, nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH MTV tư vấn Nam Bình, giá trúng thầu 7.866.826.311 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

Lý do gì chủ đầu tư lại im lặng

Trước thông tin phản ánh trên, phóng viên đã liên hệ UBND huyện Bắc Quang để làm rõ thông tin phản ánh. Nhưng thật bất ngờ, ông Nguyễn Trung Kiên, phó Chánh văn phòng cho biết, theo thông tin từ lãnh đạo, ông Phạm Văn Bắc - Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Quang cho rằng thông tin tìm hiểu không đúng với tôn chỉ, mục đích nên không cung cấp, trả lời những phản ánh trên, cho dù phòng viên đã giải thích tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

Theo như tôn chỉ, mục đích của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật là: “Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thông tin về hoạt động của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội trong lĩnh vực; tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ”.

Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng. Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ… cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó. Như vậy, ta có thể hiểu nếu nhà thầu không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm tài chính thì sẽ khó thực hiện tốt giá trị tương đương mà chủ đầu tư yêu cầu.

Trước yêu cầu minh bạch thông tin để làm rõ những dấu hiệu vi phạm nêu trên, lý do gì khiến UBND huyện Bắc Quang lại im lặng? Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang cần chỉ đạo cơ quan chức năng sớm vào cuộc, kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh, dứt điểm nếu có sai phạm; không để tình trạng sai phạm kéo dài, tạo dư luận không tốt trong công tác quản lý, thực hiện các quy định pháp luật tại địa phương.
Theo Thương hiệu & Pháp luật
Nguồn: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthuonghieuvaphapluat.vn%2Fphap-luat%2Fp451&psig=AOvVaw3L68INlocqZrO1NBiIsKHN&ust=1637980784998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNiJqYyAtfQCFQAAAAAdAAAAABAD