• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Theo bạn đọc phản ánh, việc quận Bắc Từ Liêm bổ nhiệm ông Nguyễn Minh An làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm, không đảm bảo đúng theo Quyết định 4931/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.
Theo phản ánh, mặc dù ông Nguyễn Minh An, sinh ngày 31/7/1974, là thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ -Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nhưng chức danh nghề nghiệp không đảm bảo bằng kỹ sư hoặc tương đương theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, nhưng vẫn được quận Bắc Từ Liêm bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA).
Ngày 26/7/2021, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4931/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Theo đó, vị trí việc làm của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Ban QLDA, thì chức danh nghề nghiệp tương ứng phải là kỹ sư hoặc tương đương.
Theo chuyên gia, việc ông Nguyễn Minh An là thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ -Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nhưng theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND TP Hà Nội phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc hoặc Phó Giám đốc BQLDA phải có bằng kỹ sư hoặc tương đương. “Tương đương” được hiểu là sẽ bằng hoặc cao hơn bằng đại học. Nhưng sẽ có hai loại hình đào tạo, một là chuyên môn kỹ thuật sẽ tương đương bằng kỹ sư, dù đào tạo ở trường nào cũng được, nhưng phải đào tạo theo chuyên ngành kỹ thuật. Hai là chuyên môn khác sẽ tương đương bằng cử nhân. Ví dụ, thạc sỹ Quản lý Khoa học công nghệ, nếu được đào tạo về môn học chuyên ngành thông tin liên quan đến sửa chữa hoặc cài đặt các phần mềm thì sẽ tương đương bằng kỹ sư…
Vì vậy, nếu muốn tương đương bằng kỹ sư thì phải đào tạo theo chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành. Cho nên, dù có bằng thạc sỹ, nhưng không đào tạo theo chương trình chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành thì không thể tương đương bằng kỹ sư. Vì vậy, việc bổ nhiệm ông An là chưa đảm bảo.
Để làm rõ thông tin phản ánh trên, phóng viên đặt lịch làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin phản hồi.
Tạp chí Toà án nhân dân điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!
Nguồn: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/theo-don-thu-ban-doc/viec-bo-nhiem-pho-giam-doc-bqlda-quan-bac-tu-liem-da-dam-bao-dung-quy-dinh