• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được nhiều thông tin phản ánh của bạn đọc về việc tại Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Tuyến đường nối đường Thái Bình - Hà Nam (tại Km5+940) với đường tỉnh ĐT.453 (tại Km7+500), huyện Hưng Hà, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà làm chủ đầu tư, có dấu hiệu cài cắm “tiêu chí”, tạo lợi thế cho nhà thầu "thân quen" là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thủy Sơn (Công ty Thuỷ Sơn) trúng thầu, vi phạm khoản 2, Điều 12, nghị định 63/2014/NĐ-CP. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" chỉ là 0.04%.
Bạn đọc phản ánh về việc trúng thầu của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thủy Sơn (Công ty Thuỷ Sơn) tại Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Tuyến đường nối đường Thái Bình - Hà Nam (tại Km5+940) với đường tỉnh ĐT.453 (tại Km7+500), huyện Hưng Hà, giá gói thầu: 40.541.698.000 VNĐ, giá trúng thầu: 40.524.147.000 VNĐ. Quyết định phê duyệt số 224/QĐ-BQLDA ngày 22 tháng 6 năm 2021. Thời gian thực hiện hợp đồng là 350 ngày. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp chỉ là 0.04%.
Quyết định phê duyệt số 224/QĐ-BQLDA
Dấu hiệu cài cắm “tiêu chí”, tạo lợi thế cho nhà thầu thân quen trúng thầu
Bạn đọc phản ánh về việc gói thầu xuất hiện một số tiêu chí có dấu hiệu cài cắm “giấy phép con”, tạo lợi thế cho nhà thầu thân quen, vi phạm khoản 2, Điều 12, nghị định 63/2014/NĐ-CP (Trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng), cũng như chỉ thị 47 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
Cụ thể như tiêu chí yêu cầu: Có trạm trộn hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có trạm trộn BTN ≥ 50tấn/h; Bãi đổ thải: Có xác nhận của địa phương về cự ly, vị trí bãi đổ thải.
Về tiêu chí liên quan đến trạm trộn BTN: Theo phản ánh bạn đọc, đây là tiêu chí có dấu hiệu "cài cắm", những nhà thầu ngoài địa phương khi muốn tham gia rất khó có thể đáp ứng tiêu chí này với thời gian chỉ có 10 hoặc 20 ngày.
Về tiêu chí yêu cầu liên quan đến bãi đổ thải: Cũng theo phản ánh bạn đọc, việc phải có “xác nhận của địa phương về phạm vi, vị trí bãi đổ thải”, đây là tiêu chí có dấu hiệu cài cắm “giấy phép con” liên quan đến địa phương. Việc xin được giấy phép này trong khi chưa xác định là chủ thể (nhà thầu thi công gói thầu) rất khó.
Hồ sơ mời thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà phát hành
Theo phản ánh của bạn đọc, công ty trúng thầu (Công ty Thuỷ Sơn) có địa chỉ Phố Lẻ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà, Thái Bình, mã số thuế 0802000577 là nhà thầu “thân quen”, phần lớn các gói thầu công ty này trúng từ trước đến nay đều tại UBND huyện Hưng Hà, ngoài ra một số nhỏ là trúng tại UBND xã, thị trấn thuộc huyện Hưng Hà.
Cụ thể: Theo phản ánh, từ năm 2017 đến nay, công ty này tham gia và trúng khoảng 34 dự án thì 22/34 dự án là trúng tại UBND huyện Hưng Hà (Ban QLDA ĐTXD huyện Hưng Hà, Ban QLDA đường cứu hộ cứu nạn và phòng chống lụt bão đường ĐH65, đoạn từ cầu Nại (QL39) đi dốc Đào Thành xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ ĐH67A đến ĐH59, Ban quản lý dự án Xử lý khẩn cấp kè Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà đoạn từ K4+100 đến K4+700, đê Hữu Luộc), còn lại là trúng tại các xã Thái Phương, UBND thị trấn Hưng Hà, xã Phúc Khánh.
Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, thanh tra và có biện pháp xử lý, làm rõ trách nhiệm của từng các nhân, tổ chức (nếu có sai phạm), gây thất thoát ngân sách nhà nước, cũng như thể hiện sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/hung-ha-thai-binh-co-dau-hieu-cai-cam-tieu-chi-tao-loi-the-cho-nha-thau-than-quen-d48430.html