• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Lê Hoài An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Khang Minh Group và ông Nguyễn Hữu Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần COKYVINA.
Ngày 04/11/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 294/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Hoài An (địa chỉ: Số 206 G4 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).
Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) vì giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.
Ông Lê Hoài An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Khang Minh Group (mã chứng khoán: GKM) đăng ký bán 549.700 cổ phiếu GKM từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/3/2021. Tuy nhiên, từ ngày 09/02/2021 đến ngày 01/3/2021 ông Lê Hoài An đã bán 589.700 cổ phiếu GKM (vượt khối lượng cổ phiếu đăng ký bán là 40.000 cổ phiếu GKM, tương đương 400.000.000 đồng theo mệnh giá.
Ngày 02/11/2021, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 284/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu (48 Hàng Đào, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Phạt tiền 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) vì báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, ngày 23/12/2020, ông Nguyễn Hữu Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần COKYVINA (mã chứng khoán: CKV) đăng ký giao dịch bán 459.800 cổ phiếu CKV với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Hiếu được giao dịch từ ngày 29/12/2020 đến ngày 15/01/2021. Tuy nhiên, ông Hiếu đã thực hiện giao dịch bán 459.800 cổ phiếu CKV vào ngày 25/12/2020.
Nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/phat-lanh-dao-khang-minh-group-va-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-cokyvina-d25347.html