• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Pháp luật
Mặc dù không nằm trong các trường hợp được quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu 2013, tuy nhiên, gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng khu A và các hạng mục phụ trợ Trường TH & THCS Kim Sơn, huyện Kim Bôi vẫn được UBND huyện Kim Bôi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm khoản 6, Điều 89 - quy định các hành vi bị cấm trong đấu thầu.
Ngày 8/9/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi ban hành Quyết định số 197/QĐ-PGD&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng khu A và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Kim Sơn, huyện Kim Bôi. Theo quyết định này, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Tuấn Dũng. Giá trúng thầu là 6.657.633.000 đồng.
Trước đó, ngày 4/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, ông Bùi Văn Điệp đã ký Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng khu A và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Kim Sơn, huyện Kim Bôi. Theo quyết định này, tổng mức đầu tư công trình là 7.500.000.000 đồng; chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi. Trong đó, gói thầu thi công xây lắp có giá là 6.661.535.000 đồng, được đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Quyết định số 197/QĐ-PGD&ĐT ngày 8/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi
Điều bất thường ở đây là gói thầu trên vượt quá giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo hướng dẫn tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và theo Điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013. Cụ thể, gói thầu này có giá 6.657.633.000 đồng, vượt xa hạn mức 01 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp.
Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu cũng quy định rõ các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu.
Theo đó, chỉ được áp dụng hình thức chỉ định thầu nếu thuộc một trong những trường hợp: (a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật Nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách; (b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo; (c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ; (d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; (đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình; (e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Đối chiếu với quy định nêu trên thì gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng khu A và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Kim Sơn, huyện Kim Bôi không nằm trong 06 trường hợp được chỉ định thầu. Do việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu của UBND huyện Kim Bôi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi là thiếu căn cứ pháp lý, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu 2013.
Lý giải cho việc làm này, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi, ông Đào Anh Tuấn cho rằng việc này thực hiện theo Quyết định 2156/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ các vùng CT 229. Tuy nhiên, ông Tuấn không chỉ rõ việc chỉ định thầu được thực hiện theo điều, khoản nào của quyết định nêu trên.
Mục h, khoản 6, điều 89 quy định, việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của luật Đấu thầu chính là hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch. Đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Đấu thầu.
Theo quy định tại Điều 121 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu, hiện nay có 4 hình thức xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu, bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền; Cấm tham gia hoạt động đấu thầu; Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu mà cấu thành tội phạm; Đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng khu A và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Kim Sơn, huyện Kim Bôi trên thực tế có đủ điều kiện để đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, UBND huyện Kim Bôi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi lại thực hiện chỉ định thầu. Điều này là bất thường. Vì thế, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, kiểm tra làm rõ; trên cơ sở đó xử lý nghiêm minh những cá nhân cố tình vi phạm (nếu có).
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin nội dung này tới bạn đọc.
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/hoa-binh-phong-giao-duc-va-dao-tao-huyen-kim-boi-phot-lo-quy-dinh-cua-luat-d48211.html