• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Pháp luật
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã khẳng định việc ông Nguyễn Tấn Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) tự ý họp sau đó ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ đối với ông Hồ Đình Thịnh là trái quy định. Tuy nhiên, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là cơ quan chủ quản lại không có động thái tích cực dẫn đến hiện nay, Công ty này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn…
Thông báo trích Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc.
Dùng “luật rừng” để làm công tác tổ chức bộ máy, nhân sự
Tháng 6/2021 vừa qua, tiến hành làm quy trình cán bộ lãnh đạo trước khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ mới, ông Hồ Đình Thịnh đương nhiệm Phó Tổng Giám đốc, được cơ quan cấp trên là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đồng ý giới thiệu tham gia HĐQT và đề cử giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ (địa chỉ tại số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Kết quả Đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Tấn Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Còn ông Hồ Đình Thịnh được bầu làm Tổng Giám đốc, làm người đại diện phụ trách chung của Tổng Công ty tại Công ty Tây Hồ; chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-HĐQT TCT ngày 17/6/2021 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, ông Hồ Đình Thịnh đại diện cho 976.196 cổ phần, tương ứng 9.761.960.000 VNĐ (bằng 60% vốn) của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Nhưng chỉ hoạt động được mấy tháng thì “lình xình” đã bắt đầu nổ ra.
Theo thông tin PV nắm được, do khi lên nắm quyền Tổng Giám đốc, ông Hồ Đình Thịnh đã phát hiện hàng loạt sai phạm của lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Khi ông Thịnh không đi theo “vết xe đổ” của ê-kíp tiền nhiệm, không tiếp tục thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật của lãnh đạo trước đây bàn giao, nên đã bị Chủ tịch HĐQT cùng một số người không cùng quan điểm cô lập. Đích đến của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Hoàng tìm cách cho ông Thịnh “mất ghế” để các hoạt động mờ ám trước đây không bị phanh phui.
Theo đó, ông Hoàng tự ý tổ chức cuộc họp HĐQT khi không được sự cho phép của Tổng Công ty. Nắm được tình hình, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã có Công văn số 1128/CV-TCT ngày 20/10/2021 gửi trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Hoàng không được tiến hành họp HĐQT để quyết định những vấn đề liên quan đến bộ máy, nhân sự. Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Tân Tú Hải - thành viên HĐQT cùng bà Chu Thị Ngọc Ngà - Trưởng ban Kiểm soát (là dì ruột của ông Hoàng) vẫn tổ chức họp HĐQT và ra Nghị quyết khi không có ông Hồ Đình Thịnh tham dự, từ đó ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2021 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Đình Thịnh. Việc này đã được Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP khẳng định là vi phạm Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng Công ty tại doanh nghiệp. Cũng ông Chủ tịch HĐQT này ban hành hàng loạt quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Thúy Tiệp, miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Lê Minh khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty, là vi phạm quy định và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Thông báo khẩn số 02/TB-TH.
Ngược đời hơn nữa, cũng ông Chủ tịch “coi trời bằng vung” này không báo cáo, không có hồ sơ nhân sự gửi cơ quan cấp trên, mà gấp rút bổ nhiệm ông Phan Quốc Thắng (trước đó là luật sư cho Công ty), thuê ông Thắng làm Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ thay cho ông Hồ Đình Thịnh (!?).
Theo khoản 1 Điều 195, Luật Doanh nghiệp năm 2020 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ nên có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty Tây Hồ.
Cũng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 về thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị miễn nhiệm Tổng Giám đốc, cuộc họp HĐQT phải được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.
Việc ông Hoàng tự ý tổ chức cuộc họp HĐQT Công ty Tây Hồ rồi ra Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt khi chưa được sự cho phép của Tổng Công ty, không có sự tham gia của ông Thịnh (đại diện 60% vốn của Tổng Công ty tại Công ty Tây Hồ) là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Không có chuyện chiếm đoạt con dấu!
Như vậy có thể khẳng định ông Hồ Đình Thịnh vẫn là Tổng Giám đốc hợp pháp, là Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty Tây Hồ. Theo đó, ông Thịnh vẫn là người điều hành Công ty, kể cả sử dụng con dấu do Phòng Hành chính Công ty quản lý giữ con dấu.
Tuy nhiên, khi lên nắm quyền một cách bất hợp pháp, Chủ tịch HĐQT và ông Phan Quốc Thắng “la làng” là ông Hồ Đình Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ đã có hành vi “chiếm đoạt con dấu”. Sau đó, HĐQT thông báo và ban hành nghị quyết cho ông Thắng được đi làm con dấu mới, với lý do Công ty bị mất con dấu (!?).
Ông Hồ Đình Thịnh cho biết, việc HĐQT Công ty Tây Hồ thông báo việc mất con dấu là không đúng. Con dấu hiện đang được lưu giữ tại Phòng Hành chính của Công ty Tây Hồ. Việc HĐQT thông báo thay con dấu vì cho rằng con dấu hiện nay bị mất là không đúng quy định tại Điều lệ.
Tại Thông báo công khai số 210/TB-CT do ông Hồ Đình Thịnh ký về việc “Giả mảo con dấu Công ty Tây Hồ” cũng nêu rõ: Phòng Hành chính của Công ty Tây Hồ đang lưu giữ toàn bộ con dấu của Công ty. Ông Nguyễn Tấn Hoàng - Chủ tịch HĐQT, ông Tân Tú Hải - thành viên HĐQT, bà Chu Thị Ngọc Ngà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đang có tên trong nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị của cổ đông và cán bộ nhân viên công ty và hiện đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Vì vậy từ ngày 22/10, Phòng Hành chính không đóng dấu bất kỳ văn bản nào của HĐQT Công ty mà chưa được Tổng Giám đốc thông qua. Mọi văn bản dưới tên Công ty Tây Hồ có đóng dấu với chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng đều không có giá trị pháp lý.
Trụ sở Công ty Tây Hồ.
Đáng lưu ý là dù không được bổ nhiệm hợp pháp và không được thừa nhận, nhưng sau khi được ông Hoàng tự ý thuê làm Tổng Giám đốc, ông Phan Quốc Thắng đã tiến hành hàng loạt việc làm để “răn đe”, “trấn áp” nhân viên. Nổi bật là việc ông Thắng ban hành ký Thông báo số 02/TB-TH yêu cầu cán bộ nhân viên phải khai báo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp trước đó, đồng thời ban hành “Thẻ ra vào” Công ty với ý định “cấm cửa” các nhân sự bị ông Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định sa thải trái phép trước đó.
Như vậy là ở Công ty Tây Hồ hiện nay đang có hai người giữ chức danh Tổng Giám đốc và Công ty này có hai con dấu (!?). Để xảy ra tình trạng hỗn loạn “quân hồi vô phèng” thế này nhưng Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đến thời điểm này vẫn chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và hiệu quả.
Theo nguồn tin riêng của Báo điện tử Xây dựng, hiện cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Tây Hồ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo Thanh tra bộ kiểm tra, làm rõ vụ việc theo đơn thư của các cổ đông và dư luận; Không có vùng cấm cho những khuất tất tại đơn vị này (nếu có). Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc.
Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/cong-ty-tay-ho-dung-luat-rung-tong-cong-ty-xay-dung-ha-noi-ctcp-dang-cung-cac-co-quan-chuc-nang-xu-ly-318664.html?fbclid=IwAR1vIt-s6EYaqLLw50A1z1wOSdiL2rEzcupmj_4RFcHCowUOCnc7eEv4JrQ