• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đời sống - Xã hội
Ông Đàm Quang Vinh- Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai vừa bị tạm định chỉ công tác để xem xét thi hành kỷ luật.
Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Đàm Quang Vinh.
Ngày 26/10, theo thông tin của UBND tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 25/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh- Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày 25/10/2021.
Theo đó, lý do tạm đình chỉ công tác đối với ông Vinh là trong thời gian xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định.
UBND tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đang tiến hành quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh theo quy định pháp luật. Sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.
Được biết, ông Đàm Quang Vinh được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai từ ngày 27/3/2020.
Với vai trò là Chánh thanh tra tỉnh, ông Vinh trực tiếp phụ trách về công tác xây dựng ngành, xây dựng thể chế; tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, tài sản; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra hằng năm của cơ quan; xử lý chồng chéo trong xây dựng Kế hoạch thanh tra; phụ trách Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; công tác lưu trữ và xử lý sau thanh tra.
Ông Vinh cũng trực tiếp phụ trách Văn phòng và Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và sinh hoạt hành chính tại Văn phòng. Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, các huyện; chỉ đạo chung về chuyên môn và hoạt động các Đoàn thanh tra; các lĩnh vực công tác quan trọng về đối nội, đối ngoại, các vấn đề cơ mật và những vấn đề đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ; trực tiếp cho ý kiến quyết định đối với những vấn đề chưa thống nhất giữa Phó Chánh Thanh tra phụ trách với các Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền của Phó Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Ông Vinh còn trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.
Nguồn: http://daidoanket.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-chanh-thanh-tra-tinh-lao-cai-dam-quang-vinh-5670536.html?fbclid=IwAR17oqkR2E1mr6hN_pSG-ybzJo2FRu-4z6Cvu_p889Lt16C2B8MiB6ffvc0