• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình liên tiếp trúng thầu tại những gói cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương mời thầu. Bạn đọc phản ánh có dấu hiệu hạ thấp tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm để tạo điều kiện cho Công ty này trúng thầu, vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Mới đây, tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của bạn đọc về những dấu hiệu bất thường trong gói thầu cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, với giá gói thầu: 6.600.000.000 VNĐ, giá trúng thầu: 6.553.000.000 VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình, thời gian thực hiện: 12 tháng, do Viện Huyết học truyền máu Trung ương là đơn vị mời thầu.
Phản ánh của bạn đọc cho biết, ngày 27/05/2021, Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã có Quyết định số 996/QĐ-HHTM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu.
Viện Huyết học truyền máu Trung ương
Đáng chú ý, theo hồ sơ mời thầu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương phát hành, tại mục 2.1 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì quy định rõ: Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2020(3) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu, và tại mục 2.2 Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 6.600.000.000(4) VND, trong vòng 2(5) năm gần đây.
Quyết định số 996/QĐ-HHTM
Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 3.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x hệ số k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
Theo như thông tư hướng dẫn thì Mẫu hồ sơ mời thầu thông thường đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu của nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu này là 9.900.000.000 VND, trong vòng 3 năm gần đây.
Bạn đọc bày tỏ nghi ngờ, không hiểu lý do vì sao Viện Huyết học truyền máu Trung ương lại hạ thấp tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm xuống chỉ còn 2 năm gần nhất và doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 6.600.000.000 VNĐ, qua đó đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng thầu. Điều này vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP:
“Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”
Bảng tiêu chuẩn đánh về giá năng lực và kinh nghiệm
Hơn nữa, bạn đọc đặt ra nghi vấn Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã biết trước đơn vị tham gia đấu thầu và cố tình hạ thấp tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm để tạo điều kiện cho Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng thầu.
Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Chương III, mục 3.3, ghi chú số 10, Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:
Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu).
Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là từ 0,2 đến 0,3.
Theo hồ sơ mời thầu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương phát hành, tại mục 2.3 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì quy định rõ Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 0 VND(8).
Thông thường yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu này phải là 1.320.000.000 VNĐ. Nhưng không hiểu lý do vì sao Viện Huyết học truyền máu Trung ương lại xây dựng hồ sơ mời thầu yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 0 VNĐ.
Bạn đọc bức xúc cho rằng, với nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 0 VNĐ thì không hiều Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình sẽ thực hiện gói thầu Cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu như thế nào?
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng 6 gói Cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương từ năm 2016 đến nay trên hệ thống đấu thầu công khai.
Quyết định số 1137/QĐ-HHTM
Bạn đọc còn phản ánh gói thầu Cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu, giá gói: 5.400.000.000VNĐ, giá trúng thầu: 5.394.993.100 VNĐ, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình, thời gian thực hiện: 12 tháng, do Viện Huyết học truyền máu Trung ương là đơn vị mời thầu; Quyết định số 1137/QĐ-HHTM ngày 01/6/2020. Hình thức đấu thầu: trực tiếp, cũng xảy ra tình trạng tương tự như gói thầu năm 2021.
Đề nghị Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý đấu thầu cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, thanh kiểm tra và có biện pháp xử lý, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức nếu có dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước, cũng như thể hiện sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật.
Thương hiệu và Pháp luật tiếp tục cập nhật thông tin.
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/nhung-dau-hieu-bat-thuong-trong-goi-thau-tai-vien-huyet-hoc--truyen-mau-trung-uong-d47527.html