• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Theo Chỉ Thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước: Không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham gia dự thầu
Nhưng gần đây, tại gói thầu do UBND xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, có dấu hiệu đưa ra các tiêu chí giảm sự cạnh tranh, yêu cầu nhân sự đăng ký hợp đồng lao động với nhà thầu, thiết bị hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu, khiến dư luận bức xúc.
Gần 4 tháng, chủ đầu tư không công bố kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.
Gói thầu Số 08: “Thi công xây dựng thuộc dự án Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ”, giá gói thầu 7.144.010.000 VND (Bảy tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu mười nghìn đồng chẵn) đơn vị dự thầu Công ty cổ phần xây dựng công trình Thiên Minh có giá dự thầu 7.137.240.988 VND, tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 6.769.012 VND. Thậm chí gói thầu đã đấu thầu xong nhưng chủ đầu tư vẫn để trạng thái hoàn thành mở thầu không công bố kết quả theo quy định.
Theo hồ sơ mời thầu (HSMT), có dấu hiệu đưa ra các điều kiện hạn chế sự tham gia dự thầu của nhà thầu cụ thể: Yêu cầu nhân sự chủ chốt “Chỉ huy trưởng công trình. Trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; có hợp đồng lao động còn thời hạn trên 01 năm; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng 02 công trình tương tự có xác nhận của Chủ đầu tư về kinh nghiệm cán bộ hoặc có tên trong Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng với chức danh Chỉ huy trưởng.
Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân sự có hợp đồng lao động còn thời hạn trên 01 năm và thiết bị có hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu.
Còn hồ sơ mời thầu (HSMT) thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 1: Ô tô tự đổ. Đặc điểm thiết bị 7T (Có hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu; đăng kiểm phù hợp theo Phụ lục XXII, Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn thời hạn).
Tương tự, gói thầu số 08: “Thi công xây dựng thuộc dự án Nhà hiệu bộ trường Tiểu học Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ”, giá gói thầu 4.535.337.000 VND, ngày 06 tháng 07 năm 2021 ông Nguyễn Văn Thước – Chủ tịch UBND xã Quang Phục ký quyết định số 65/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng thầu Công ty cổ phần xây dựng công trình Thiên Minh, giá trúng thầu 4.531.234.109 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày, tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 4.102.891 VND.
Ông Nguyễn Văn Thước – Chủ tịch UBND xã Quang Phục ký quyết định số 65/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng thầu Công ty CP xây dựng công trình Thiên Minh.
Theo hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhân sự chủ chốt 1: Chỉ huy trưởng công trình. Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; có hợp đồng lao động còn thời hạn trên 01 năm; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng 02 công trình tương tự có xác nhận của Chủ đầu tư về kinh nghiệm cán bộ hoặc có tên trong Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng với chức danh Chỉ huy trưởng.
Theo Chỉ Thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017: Không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể... hoặc quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu…
Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu có hay không việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT) như trên nhằm đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham gia dự thầu của nhà thầu, công tác đấu thầu có còn đảm bảo tính cạnh tranh hay tạo điều kiện cho nhà thầu quen mặt tham gia dự thầu và trúng thầu?
Trước dấu hiệu bất thường trên, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần sớm vào cuộc thanh tra, kiểm tra lại toàn bộ các gói thầu do UBND xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ làm chủ đầu tư, làm rõ dấu hiệu bất thường trên và kịp thời xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Nguồn: Thương hiệu và Pháp luật