• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn thư của Công ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 – Cienco 1 phản ánh về việc Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình có hành vi lợi dụng cổ phần hóa để nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình bị phản ánh có hành vi lợi dụng cổ phần hóa để nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong đơn, Công ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 – Cienco 1 nêu rõ: Chúng tôi là đơn vị đã thực hiện hợp đồng thí nghiệm với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình trước đây. Trước và sau khi cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, đơn vị gửi văn bản nhiều lần yêu cầu thanh toán, liên hệ làm việc với ông Đinh Văn Thanh - Giám đốc thì không được sự hợp tác, thanh toán số công nợ 99.608.000 đồng. Toàn bộ số nợ trên được đơn vị cung cấp từ trước khi Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước. Như vậy, theo pháp luật về kế toán, thì toàn bộ khoản nợ trên thuộc về tài sản của Nhà nước (tài sản = nợ phải trả + vốn chủ sở hữu). Hiện đang có rất nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng việc cổ phần hóa để có ý định chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, các hành vi của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình như sau: Thứ nhất, chúng tôi nhiều lần đề nghị lãnh đạo Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thanh toán nhưng luôn gặp phải sự trốn tránh, bất hợp tác, thậm chí coi thường khoản này, có thái độ thách thức pháp luật. Có thể nói, đây là hành vi thiếu văn hóa ứng xử tối thiểu của một người làm lãnh đạo doanh nghiệp. Thứ hai, ông Đinh Văn Thanh đã nghỉ làm Tổng Giám đốc từ Cienco 1 về làm Giám đốc Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình. Do đó, chúng tôi dễ hiểu thái độ của ông Thanh rất coi thường “tài sản trước đây của Nhà nước”, và thái độ như trên phải chăng ý đồ chiếm đoạt tài sản sau khi cổ phần hóa? Thực tiễn, có rất nhiều cá nhân, tổ chức bên ngoài vào mua lại doanh nghiệp Nhà nước chỉ để nhằm mục đích: Lợi dụng định giá doanh nghiệp thấp, rồi lấy đất, thương hiệu, tài sản, bất động sản Nhà nước qua nhiều hình thức (có nguồn thu về nhưng không trả nhà cung cấp, không trả thuế Nhà nước).
Từ các lý do trên, chúng tôi gửi phản ánh về hành vi của lãnh đạo Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình tới các cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan chức năng thẩm tra lại, để tránh những trường hợp tài sản bị thất thoát khi được tư nhân hóa, gây mất niềm tin vào chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Vì chúng tôi đã gửi gắm niềm tin vào các doanh nghiệp Nhà nước nên mới cung cấp dịch vụ, cho nợ. Qua đây, chúng tôi cũng gửi các cơ quan báo chí, chủ nợ thông tin phản ánh để cùng vào cuộc, để chúng tôi đề nghị phá sản Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình theo Luật Phá sản.
Phía Công ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 – Cienco 1 cũng cung cấp Biên bản xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành (đợt quyết toán) về việc thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu Gói thầu số 2: Xây dựng Cầu vượt đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Biên bản thanh lý Hợp đồng số 01/TLHĐ/2019; Hóa đơn GTGT. Biên bản đối chiếu công nợ số 341/TC-TH/comatec 1 được cả 2 bên ký ngày 31/12/2019, xác nhận: Hai bên thống nhất số dư nợ tiền công tác thí nghiệm Gói thầu số 2: Xây dựng Cầu vượt đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai – tỉnh Phú Thọ theo Hợp đồng số 15/HĐTN-2011 ngày 27/4/2011 mà Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình còn nợ Công ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 – Cienco 1 đến ngày 31/12/2019 là 99.608.000 đồng.
Để xác nhận những nội dung này, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình và đề nghị cung cấp thông tin. Đại diện văn phòng Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình tại Hà Nội tiếp nhận nội dung đề xuất làm việc cho biết: Sự việc này thuộc về quá khứ, từ trước khi cổ phần hóa. Toàn bộ lãnh đạo thời điểm đó đã nghỉ hết. Phía Công ty sẽ cho kiểm tra, xác minh lại và trả lời sau. Đến nay, Báo điện tử Xây dựng vẫn chưa nhận được thông tin do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình cung cấp.
Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/cong-ty-co-phan-479-hoa-binh-bi-to-loi-dung-co-phan-hoa-de-chiem-doat-tai-san-317312.html