• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Trong 6 tháng đầu năm nay Công ty VINA2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 386,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 tỷ đồng.
Văn bản xác nhận việc có nghĩa vụ phải nộp số tiền hơn 21,7 tỷ đồng của VINA2.
Dự án này có nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục thuế quận Hoàng Mai là trên 447,8 tỷ đồng. VINA2 đã hoàn thành nộp số tiền thuế này, nhưng bị phạt chậm nộp lũy kế số tiền 21,7 tỷ đồng.
Liên quan đến dự án Kim Văn Kim Lũ, VINA2 cho biết, tính đến ngày 6/7/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hà Nội còn nợ VINA2 tiền hoàn trả kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật là hơn 21,1 tỷ đồng. VINA2 đã nhiều lần làm việc, gửi văn bản đôn đốc và đề nghị thu nợ, hoặc đề xuất đối trừ nghĩa vụ nộp khoản tiền phạt chậm nộp thuế hơn 21,7 tỷ đồng nêu trên với khoản ngân sách phải hoàn trả cho VINA2 là 21,1 tỷ đồng nhưng chưa có kết quả.
VINA2 cho biết sẽ làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hà Nội để thu hồi dứt điểm khoản 21,1 tỷ đồng kinh phí hạ tầng đã đầu tư và được ngân sách hoàn trả, từ đó sử dụng nguồn thu này để nộp số tiền phạt chậm nộp thuế 21,7 tỷ đồng.
Trong trường hợp vì quy trình giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chưa được khẩn trương và rốt ráo để có kết quả ngay, VINA2 sẽ cân đối nguồn lực của mình để thực hiện nộp số tiền 21,7 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, thời hạn cụ thể chưa được VINA2 công khai.
Nguồn: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/suc-khoe-tai-chinh-cong-ty-vina2-no-thue-hon-21-ty-dong-1583156.html?fbclid=IwAR2HmXQVvUZ_KJbs8CgBYnuCT8erh9ARWygDg68hEo3U-nxLNrV6z07SHMM