• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Chủ tịch Phú Thọ giao UBND Thị xã Phú Thọ phối hợp trình Thủ tướng chấp thuận cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa và trình hồ sơ giao đất theo quy định.
Chủ tịch Phú Thọ giao UBND Thị xã Phú Thọ phối hợp trình Thủ tướng chấp thuận cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa và trình hồ sơ giao đất theo quy định.
Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh chưa đủ thủ tục pháp lý theo quy định đã thi công, huy động vốn. Ảnh: NPM.
Mới đây, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất ngoài phần diện tích đất lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.
Văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, UBND Thị xã Phú Thọ nêu, xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tại Văn bản ngày 24/9/2021 về việc UBND Thị xã Phú Thọ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất ngoài phần diện tích đất lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Minh tại xã Thanh Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến:
Chưa xem xét việc xin chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích đất nông nghiệp ngoài phần diện tích đất trồng lúa đã thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Khu đô thị mới Thanh Minh theo đề nghị của UBND Thị xã Phú Thọ.
Giao UBND Thị xã Phú Thọ phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, trình Thủ tướng chấp thuận cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa và trình hồ sơ giao đất theo quy định.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện, đề nghị liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt - Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô - Công ty TNHH xây dựng Tự Lập nghiên cứu phân kỳ đầu tư thực hiện dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện các thủ tục theo quy định.
Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thanh Minh, theo tìm hiểu của Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 13/4/2021, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ.
Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập. Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt là đại diện liên danh, có địa chỉ tại số 137, Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ, diện tích thực hiện dự án hơn 92 ha tại phường Thanh Vinh và xã Thanh Minh, sơ bộ tổng kinh phí hơn 4.300 tỷ đồng không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đến ngày 7/6/2021, ông Phan Trọng Tấn tiếp tục ký tờ trình gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị mới Thanh Minh. Theo đó, dự án Khu đô thị mới Thanh Minh có sử dụng vào 30,86 ha đất trồng lúa và 61,48 ha đất khác.
Tuy nhiên, khi chưa nhận được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, chưa có quyết định giao đất từ UBND tỉnh Phú Thọ, chưa có phê duyệt đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý khác thì chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Thanh Minh đã triển khai xây dựng một số hạng mục.
Ngoài ra, trên trang web khudothithanhminh.com đã xuất hiện những thông tin quảng bá giới thiệu và bán các lô đất trong dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.
Tại một hợp đồng góp vốn mà Báo Nông nghiệp Việt Nam có được, người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt là ông Nguyễn Quang Trung đã ký với nhà đầu tư theo hình thức nhà đầu tư tự nguyện đặt tiền trước với chủ đầu tư để nhận quyền đăng ký mua quyền sử dụng ô đất tại Khu đô thị mới Thanh Minh.
Sau khi dự án đủ điều kiện chuyển giao hạ tầng kỹ thuật gắn liền với quyền sử dụng ô đất hai bên sẽ thanh lý hợp đồng góp vốn và chủ đầu tư có trách nhiệm đưa nhà đầu tư vào ký hợp đồng trực tiếp.
Ngoài những lời quảng cáo về vị trí, tiến độ và khả năng sinh lời hấp dẫn, những nhân viên tư vấn dự án cũng khẳng định nhà đầu tư sẽ được cấp sổ hồng riêng khi đầu tư vào dự án này.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến chỉ đạo chưa xem xét việc xin chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích đất nông nghiệp ngoài đất lúa ở Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh. Ảnh: Hoàng Anh.
Về việc liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô - Công ty TNHH xây dựng Tự Lập chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng vẫn thi công, phải đến ngày 1/10/2021 Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Phú Thọ mới có văn bản về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.
Trong văn bản gửi đại diện liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt, Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Thọ nêu: Sở Tài nguyên - Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Thanh Minh, thị xã Phú Thọ của liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô - Công ty TNHH xây dựng Tự Lập.
Tỉnh Phú Thọ cần phải xử lý những vi phạm ở Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh. Ảnh: LAT.
Căn cứ kết quả họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 22/9/2021, Sở Tài nguyên - Môi trường thông báo và đề nghị chủ dự án giải trình, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo nội dung Biên bản phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định.
Điều này một lần nữa khẳng định, khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh đã thi công, xây dựng và huy động vốn từ nhiều tháng trước đó.
Nguồn: https://nongnghiep.vn/chu-tich-phu-tho-chi-dao-xu-ly-dat-dai-khu-do-thi-moi-thanh-minh-d304626.html