• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Công ty cổ phần sự kiện Cường An đã có dấu hiệu làm giả hồ sơ năng lực để trúng thầu gói thầu có trị giá hàng chục tỷ đồng với giá tiết kiệm “0” đồng. Trúng thầu ngày 08/01/2021.Để đủ điều kiện tham gia đấu thầu tại gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện thuộc dự án Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ phục vụ hiến máu tình nguyện tại 30 quận, huyện trong năm 2021 do Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu.
Vừa qua, nhận được phản ánh của ban đọc về những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện thuộc dự án Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ phục vụ hiến máu tình nguyện tại 30 quận, huyện trong năm 2021 do Hội chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu.
Gói quà tặng cho người hiến máu tình nguyện do Viện tổ chức đấu thầu
Cụ thể, Thú nhồi bông của gói quà tặng cho người hiến máu tình nguyện do Viện tổ chức đấu thầu có trọng lượng lớn hơn hoặc bằng 380g/con, giá 78.000VNĐ. Còn thú nhồi bông quà tặng do Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đấu thầu có trọng lượng của thú nhồi bông lớn hơn hoặc bằng 340g/con, giá là 100.000VNĐ. Mũ bảo hiểm do Viện tổ chức đấu thầu có giá 107.000VNĐ/ cái, còn mũ bảo hiểm quà tặng của Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội giá là 150.000VNĐ/cái. Áo mưa (2 đầu) quà tặng do Viện tổ chức đấu thầu có giá 78.000VNĐ/cái, còn áo mưa (một đầu) có giá 100.000VNĐ/cái (Thông số kỹ thuật quà tặng của Viện hơn bên Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội). Bộ hộp gia vị do Viện tổ chức đấu thầu có giá 75.000VNĐ/Bộ, còn bộ hộp gia vị của Hội chữ thập đỏ có giá là 100.000/bộ (Thông số kỹ thuật như nhau). Gói thầu quà tặng do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội so với Viện có sự chênh lệch về giá trên mỗi 1 sản phẩm là trên 20.000VNĐ/sản phẩm. Tại sao có sự chênh lệch về giá như vậy mà Viện huyết học truyền máu Trung Ương với Hội Chữ thập đỏ là như nhau. Tổng số sản phẩm của gói này là 63.650 sản phẩm (20.000x63.650=1.273.000.000VNĐ.
Phải chăng số tiền chênh lệch hơn 1,2 tỷ đồng này Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ là những đơn vị được hưởng lợi?
Gói quà tặng dành cho người hiến máu tình nguyện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ủy quyền cho Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu.
Ngoài ra, bạn đọc còn phản ánh về những vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu tại gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện thuộc dự án Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ phục vụ hiến máu tình nguyện tại 30 quận, huyện trong năm 2021 do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần sự kiện Cường An với Giá gói thầu: 9.997.000.000 VNĐ, Giá trúng thầu: 9.997.000.000 VNĐ. Tuy nhiên, trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty cổ phần sự kiện Cường An, mã số thuế: 2500422677, trong 3 năm (2017-2018-2019) chỉ đạt mức doanh thu bình quân hàng năm là 4,8 tỷ VNĐ. Cụ thể, năm 2017, doanh thu của Công ty này chỉ là 4.539.852.900 đồng; năm 2018 là 4.195.075.500 đồng; năm 2019 là 5.858.473.000 đồng.
Quyết định phê duyệt do Hội Chữ Thập đỏ TP Hà Nội.
Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm:Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
HSMT do Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát hành.
Theo yêu cầu HSMT do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát hành, tại mục 2.1 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty cổ phần sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu. Và lẽ ra, hồ sơ dự thầu này phải được các cơ quan có trách nhiệm phát hiện những gian lận nêu trên và loại ra ngay từ đầu nhưng không rõ bằng cách nào, đơn vị này vẫn được cho dự xét thầu và trúng thầu?
Bạn đọc hoài nghi tổ chuyên gia chấm thầu móc nối với đơn vị nhà thầu và chủ đầu tư có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện cho đơn vị trúng thầu.
Như vậy, ngoài việc làm giả hồ sơ để đấu thầu và trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và theo khoản 1 Điều 122 Nghị định 63 năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Bên cạnh đó, bạn đọc còn phản ánh Công ty Cổ phần sự kiện Cường An có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đi đấu thầu và trúng thầu tại rất nhiều tỉnh thành trên cả nước, trên hệ thống đấu thầu công khai.
Quyết định số 02/QĐ-CTĐTN
Cụ thể, Gói thầu số 03; Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh giá trúng thầu: 9.720.000.000 VNĐ ngày 09/01/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 1095 ngày.
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Theo yêu cầu HSMT do Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty cổ phần sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu.
Gói thầu số 03; Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai giá gói thầu: 6.660.000.000VNĐ, giá trúng thầu: 6.660.000.000VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần sự kiện Cường An vào 01/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
Quyết định số 111/QĐ-CTĐĐNa và Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Theo yêu cầu HSMT do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 12 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty cổ phần sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu.
Gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ HMTN tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá gói thầu: 9.666.000.000 VNĐ, giá trúng thầu: 9.666.000.000 VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần sự kiện Cường An vào 03/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 1096 ngày.
Quyết định số 77/QĐ-CTĐ và Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Theo yêu cầu HSMT do Hội chữ thập đỏ tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty Cổ phần sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu.
Gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện tại Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng giá gói thầu: 8.370.000.000 VNĐ, giá trúng thầu: 8.370.000.000 VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần sự kiện Cường An vào 05/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 1095 ngày.
Quyết định số 29/QĐ-UBH và Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Theo yêu cầu HSMT do Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 13 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty cổ phần sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu
Không hiểu vì sao trong một khoảng thời gian ngắn Công ty Cổ phần sự kiện Cường An trúng liên tiếp các gói thầu có giá trị nhiều tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm “0 đồng”.
Như vậy, hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần sự kiện Cường An phải được các cơ quan có trách nhiệm phát hiện những gian lận nêu trên và loại ra ngay từ đầu nhưng không rõ bằng cách nào, đơn vị này vẫn được cho dự xét thầu và trúng thầu? Liệu có hay không việc tổ chuyên gia chấm thầu móc nối với đơn vị nhà thầu và chủ đầu tư có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện cho đơn vị trúng thầu?
Đề nghị Cục đấu thầu, cơ quan chức năng vào cuộc, thanh tra, kiểm tra, có biện pháp xử lý, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức có dấu hiệu lạm quyền, bao che, buông lỏng quản lý gây thất thoát ngân sách nhà nước. Bảo đảm tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật. Để lấy lại niềm tin cho người hiến máu tình nguyện cứu người.
Nguồn: Kinh doanh và Biên mậu