• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Hàng loạt dự án, công trình có sai phạm tại Sơn La đã được Thanh tra Chính phủ “điểm tên” và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định...
Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La bị chậm tiến độ.
Dự án Bệnh viện 140 tỷ bị chậm hơn 3 năm
Đánh giá chung, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án, công trình và công tác quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)… tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2018 còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Một trong số những dự án bị “điểm tên” là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La (giai đoạn 1) do Sở Y tế làm chủ đầu tư.
Dự án này có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu phát triển hệ thống y tế địa phương và vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh.
Theo TTCP, dự án được phê duyệt nhưng không nêu nội dung cụ thể dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, số bước thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng; quá trình thực hiện dự án, việc bố trí và phân bổ vốn cho dự án chưa đáp ứng được tiến độ dẫn đến dự án không đủ vốn thực hiện, làm giảm hiệu quả khi sử dụng vốn; khi thi công không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng.
Đáng nói, trong nội dung báo cáo thẩm tra chỉ có chữ ký và chứng chỉ của chủ thiết kế và chủ dự toán mà không có chữ ký của chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra của các bộ môn khác; đại diện bên mời thầu không ký xác nhận vào các nội dung đề xuất về tài chính của bản gốc hồ sơ dự thầu; hồ sơ dự thầu không đánh số trang thứ tự liên tục theo quy định; công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp không thực hiện đúng quy định của hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký.
Quá trình thi công một số công tác thay đổi (loại hình công việc, chủng loại vật liệu) so với hợp đồng đã ký nhưng chủ đầu tư đã sử dụng đơn giá trong hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu khi chưa tiến hành lập đơn giá bổ sung; quá tình thực hiện dự án chậm so với tiến độ dự án được duyệt ban đầu dẫn đến phải gia hạn, đến thời điểm thanh tra dự án vẫn đang thi công nhà lưu bệnh nhân, trong khi thời gian thực hiện dự án năm 2016 – 2018.
Một số gói thầu không có trong kế hoạch đấu thầu ở dự án hơn 600 tỷ
Đối với dự án cải tạo nâng cấp 30 km đường tỉnh lộ 113 đoạn Cò Nòi – Nà Ớt (Km0 – Km30, thuộc huyện Mai Sơn; do Ban Quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 604 tỷ đồng), TTCP chỉ ra rằng, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án năm 2014 có một số nội dung chưa phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La được duyệt trước đó.
Dự án đoạn tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi – Nà Ớt (huyện Mai Sơn) được xác định có một số nội dung chưa phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải.
Cụ thể, tiêu chuẩn hướng tuyến và nền đường cao hơn tiêu chuẩn quy hoạch, không đồng bộ với tiêu chuẩn mặt đường làm tăng chi phí (tổng mức đầu tư dự án trên 604 tỷ đồng, lớn hơn kinh phí đầu tư giai đoạn 2015 – 2020 theo quy hoạch là 304 tỷ đồng). Trong đó, quy mô thông số mặt đường của dự án cao hơn tiêu chuẩn kỹ thuật không cần thiết, gây lãng phí không phù hợp với quy định.
Bên cạnh đó, việc chuyển nguồn vốn của dự án giao năm trước chưa giải ngân sang năm sau từ 2014 - 2017, UBND tỉnh không có văn bản báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, không có quyết định chuyển nguồn.
Dự án thuộc các danh mục giao thông liên vùng và dự án khác phục vụ tái định cư thuộc quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Sơn La theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ có mức đầu tư được bố trí vốn là 190 tỷ đồng, Tuy nhiên, theo các quyết định giao vốn của UBND tỉnh Sơn La bố trí cho dự án tăng thành hơn 575 tỷ đồng, rồi sau đó giảm còn trên 565 tỷ đồng, mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về phương án phân bổ.
Khi thực hiện dự án, Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và UBND tỉnh Sơn La phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trong các giai đoạn, giá trị dự toán bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng; mặc dù thiết kế bản vẽ thi công các giai đoạn đã được lập, thẩm định, phê duyệt xong, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa kịp thời xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, tổng dự toán.
Đáng chú ý, chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện một số gói thầu không có trong kế hoạch đấu thầu như: Tư vấn thẩm tra thiết kế; khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; tư vấn hồ sơ mời thầu xây lắp; thi công xây lắp… không đúng với quy định của Luật Đấu thầu.
Xử lý trách nhiệm
Ngoài các dự án đã nêu, TTCP còn chỉ ra một loạt sai phạm tại nhiều dự án khác như: Dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 115 từ (Km0 – Km32), đoạn từ xã Nà Nghịu – xã Mường Lầm thuộc huyện Sông Mã, do UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư; dự án đường giao thông đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung, Chiềng En của huyện Sông Mã, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thông làm chủ đầu tư; dự án đường giao thông Nậm Lầu (Thuận Châu) – Nậm Ty (Sông Mã), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư; dự án xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Sơn La làm chủ đầu tư…
Kết luận thanh tra nêu rõ, việc để xảy ra hàng loạt các sai phạm nêu trên có trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý về trách nhiệm: UBND Sơn La tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 31/8/2021
Ngày 16/8, Thanh tra tỉnh Sơn La đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 1035/KL-TTCP của TTCP về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Theo đó, Thanh tra tỉnh Sơn La đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 1035/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế đồng thời tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm; báo cáo kết quả thực hiện kèm hồ sơ kiểm điểm và tài liệu kiểm chứng về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/8/2021.
Nguồn: https://baophapluat.vn/hang-loat-sai-pham-tai-cac-du-an-tram-ty-o-son-la-post415531.html