#yensontuyenquang

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Gia đình - Sức khỏe
DIỄN ĐÀN ĐỒNG HÀNHChủ nhật, ngày 26/9/2021 | 13:15 (GMT+7)https://diendandonghanh.vn/p/1199/them-co-hoi-cuu-song-benh-nhan-bi-dot-quy-tim-machCháu N.T.M.A, sinh năm 2012 con của anh Nguyễn Văn Phú và chị Mai Thị Xuyến ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, bị điện cao thế giật do hiện tượng phóng điện khi cháu ở gần đường Đọc thêm...