#xaydungtraiphep

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đời sống - Xã hội
Được UBND tỉnh Thanh Hóa cho xây dựng 43 ki ốt 2 tầng, nhưng Tổng công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc lại xây "sai" thiết kế lên 3 tầng.Ngày 16/1/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 169/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình Đọc thêm...