#tiemmui3phongcovid

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Đời sống - Xã hội
DIỄN ĐÀN ĐỒNG HÀNHThứ hai, ngày 27/12/2021 | 18:45 (GMT+7)Đến ngày 31/12/2021, các địa phương phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1/2022, theo yêu cầu của Bộ Y tế….Thứ trưởng Đọc thêm...