#thutinhnhantao

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
T-Kent
T-Kent @Kent
Gia đình - Sức khỏe
Sở Y tế Hà Nội chưa chấp thuận chủ trương triển khai dịch vụ IVF nhưng Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã bất chấp hoạt động dịch vụ này trong suốt thời gian dài.Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/11/2018. Đó Đọc thêm...