#longruồi

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đời sống - Xã hội
#LongruồiPhúQuốc đang là 1 cái tên nổi như cồn tại Phú Quốc. Với sự ngông cuồng cậy số đông ăn hiếp dân, khôn lỏi, mưu hèn, kế bẩn để cướp đất...đang khiến cho Phú Quốc luôn bất ổn về tình hình ANTT.Những việc làm vi phạm pháp luật của nhóm Đọc thêm...