#longnam

2 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Giải trí
ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN ĐỌCThứ Sáu, ngày 10/9/2021 | 17:00 (GMT+7)https://diendandonghanh.vn/p/1054/hlv-pham-minh-giang-ban-linh-tuyen-futsal-viet-nam-da-khachttps://diendandonghanh.vn/p/1043/vff-kien-nghi-fifa-va-afc-ve-cong-tac-trong-taiSau bao sóng gió mới đến được với nhau, Hoàng Long và Phương Nam đang cùng nhau trải qua những ngày rất hạnh phúc. Nam được ông Khang cưng chiều, đề nghị Nam thời gian tới hãy về công ty Đọc thêm...
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Giải trí
Sự trở lại của kẻ đã hại Nam ở phần 1, ít nhiều gieo cho khán giả những suy đoán và mong muốn thông qua nhân vật này mà Nam và gia đình được minh oan, mọi việc được sáng tỏ cũng như để thật sự hạnh phúc nếu Long Đọc thêm...