#hảiphat

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
T-Kent
T-Kent @Kent
Đô thị
Cứ tưởng mua Shophouse của Hải Phát ở Vạn Phúc nơi được tụng ca là “Phố Wall” của Việt Nam thì dẫu ở hay làm ăn buôn bán sẽ phát như tên của chủ đầu tư Hải Phát, nào ngờ phát gì không phát mà chỉ thấy phát... bực.Đó là Đọc thêm...