#duanoceanparkvandon

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Sau khi Báo Nông nghiệp Việt Nam có loạt bài 'MB Bank 'bỏ đói' dự án nghìn tỷ Ocean Park Vân Đồn', ngân hàng MB Bank có văn bản trả lời về vấn đề này.Để rộng đường dư luận, Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải quan điểm của cả Đọc thêm...