#dongnai

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Đời sống - Xã hội
Sau khi xuất hiện 400 F0 là người trở về từ Đồng Nai, tỉnh Ninh Thuận đề nghị địa phương này kiểm soát người dân, không để họ rời khỏi địa phương.https://diendandonghanh.vn/p/470/lai-la-viec-khoe-duoc-tiem-vaccinehttps://diendandonghanh.vn/p/497/ha-noi-ra-soat-nguoi-dan-co-nhu-cau-ve-que-va-quay-tro-lai-thu-dohttps://diendandonghanh.vn/p/508/xa-hoi-su-dung-ma-uu-tien-luong-xanh-f0-di-nhieu-noi-khong-khai-bao-y-teChiều 15/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đọc thêm...