#diepdung

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Giải trí
https://diendandonghanh.vn/p/539/huong-vi-tinh-than-noi-lai-tinh-xua-va-yeu-lai-tu-dau-ban-nhac-nao-se-vang-lenhttps://diendandonghanh.vn/p/540/nsnd-lan-huong-ba-me-chong-khet-tienghttps://diendandonghanh.vn/p/234/tu-anh-beauty-moi-san-pham-phai-la-mot-tac-phamBà Sa đã đồng ý lời đề nghị của ông Tấn nhưng ra điều kiện mọi chuyện như chỉ mới bắt đầu và không cho Dũng biết sự thật. Giữa lúc ấy Chiến chó xuất hiện qua điện thoại trước cả ông Tấn và bà Sa, gieo cho ông Tấn Đọc thêm...