#dựánkđtt

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Mặc dù dự án mới chỉ có chủ trương đầu tư chưa đủ điều kiện mở bán nhưng nhà phân phối là Cen Hưng Yên đã nhận đặt chỗ thiện chí tại dự án KĐT T&T Phố Nối Thực trạng Dự án KĐT T&T Phố NốiDự án KĐT T&T Phố Đọc thêm...