#dấuhiệulạ

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Công ty cổ phần sự kiện Cường An đã có dấu hiệu làm giả hồ sơ năng lực để trúng thầu gói thầu có trị giá hàng chục tỷ đồng với giá tiết kiệm “0” đồng. Trúng thầu ngày 08/01/2021.Để đủ điều kiện tham gia đấu thầu tại gói thầu Đọc thêm...