#chococ

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Đô thị
TP Bắc Giang: Ai bảo kê cho các chợ cóc lộng hành giữa mùa dịch?https://diendandonghanh.vn/p/508/xa-hoi-su-dung-ma-uu-tien-luong-xanh-f0-di-nhieu-noi-khong-khai-bao-y-tehttps://diendandonghanh.vn/p/479/can-bo-van-phong-dang-ky-quyen-su-dung-dat-tp-ha-long-bi-to-nhan-may-chuc-trieu-dong-de-lam-nhanh-so-dohttps://diendandonghanh.vn/p/612/lao-cai-nguoi-dan-buc-xuc-vi-xe-tai-tu-cong-trinh-du-an-duong-ket-noi-ga-pho-moi-cua-tap-doan-cuong-thinh-thi-pha-nat-duongSau 1 tháng không có ca nhiễm, Bắc Giang đang trở lại “bình thường mới”. Tuy nhiên, từ 15/8 đến nay lại xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng. Một nguồn lây được xác định từ Đọc thêm...