#cccd

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
Hoang_duc
Hoang_duc @Hoang_duc
Đời sống - Xã hội
DIỄN ĐÀN ĐỒNG HÀNHChủ nhật, ngày 03/10/2021 | 20:05 (GMT+7)Bộ Công an triển khai cấp thông báo số định danh cá nhân cho những trường hợp bị chậm trả thẻ CCCD gắn chip. Người dân dùng thông báo này để thực hiện các giao dịch trong lúc chưa có thẻ Đọc thêm...