#côngtyaic

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Dự án xây dựng trụ sở, văn phòng kết hợp bãi đỗ xe kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản AIC được bàn giao đất năm 2010 với diện tích 4.065m2, song nhiều năm qua chủ đầu tư có dấu hiệu trì hoãn, không thực hiện dự Đọc thêm...