#bệnhviệnđakhoaquốctếthucúc

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Kinh doanh
Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc bị khách hàng tố làm ngực bên to bên nhỏ, chối bỏ trách nhiệm! Được quảng cáo với những mỹ từ có cánh là cơ sở thẩm mỹ ngực uy tín hàng đầu, với phương pháp nâng ngực sử dụng kỹ thuật hiện đại Đọc thêm...