#bệnhviệnđakhoahòenhai

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Pháp luật
Nhận được phản ánh của bạn đọc, phóng viên (PV) Báo Công lý đã tìm hiểu và được biết, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (BV) triển khai dịch vụ thụ tinh ống nghiệm IVF khi Đề án “Hệ thống TTBYT triển khai dịch vụ thụ tinh ống nghiệm IVF” Đọc thêm...