#ôngnguyễnminhan

1 bài viết
  • Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Theo bạn đọc phản ánh, việc quận Bắc Từ Liêm bổ nhiệm ông Nguyễn Minh An làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm, không đảm bảo đúng theo Quyết định 4931/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.Theo phản ánh, mặc dù ông Nguyễn Minh An, Đọc thêm...